Apie mokyklą

Kviečiame mokytis

2024 – 2025 mokslo metams yra laisva vieta į 11 klasę

Sąlygos, tvarkos, kainos ir nuolaidos

Vyksta priėmimas

2024 – 2025 mokslo metams yra laisva vieta į 11 klasę

Priėmimas į mokyklą

Vilniaus krikščionių mokykla veikia Pilaitės mikrorajone, adresu Bitėnų 2C.

Kainas rasite čia: Mokesčiai už mokslo metus.

Prašymas priimti į gimnaziją .PDF arba .DOCX formatais

Nuo 2018 m. vasario mėn. vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueis 5 metai. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus m. psichologinės pedagoginės tarnybos puslapyje (http://www.vilniausppt.lt/paslaugos/brandumo-ivertinimas.html) arba pas gimnazijos spec. pedagogą.

Vaikai dėl priešmokyklinės ir mokyklinės brandos vertinami nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Įvertinimą atlieka Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologai (Vivulskio g. 2a). Būtina iš anksto užsiregistruoti telefonu (8-5) 2650908. Registracijos pradžia nuo balandžio 15 d.

Dėl mokinių priėmimo į mokyklą kreiptis į mokyklos direktorę Jūratę Bernotienę +370-673-00450

Paslaugų kainos

Vilniaus krikščionių gimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2023 – 2024 mokslo metais

PU 3240€/360€*9mėn.
1-12Kl. 1 vaikas 2700€/300€*9mėn.
1-12Kl. 2 vaikai 4725€/525€*9mėn. – 25% nuolaida antram vaikui
1-12Kl. 3 vaikai 6075€/675€*9mėn – 50% nuolaida trečiam vaikui
1-12Kl. 4 vaikai 6750€/750€*9mėn. – 75% nuolaida ketvirtam vaikui

Stojamasis mokestis į 1-12kl.– 360€
Metinis vienkartinis administracinis mokestis PU, 1-12kl.– 120€

Taikomi papildomi mokesčiai, pasirinkus veiklą po pamokų: pamokų ruošą, popietinę grupę ir įvairius būrelius.

Pamokų ruoša ir popietinė grupė

Pamokų ruoša, popietinė grupė PU,1,2,3,4 klasių mokiniams ( fiksuotas, nepriklausomai nuo lankytų dienų, valandų skaičiaus):
– pamokų ruoša iki 15.00 – 36€ /mėn. (1,2,3,4 klasių mokiniams su savo mokytoja, savo klasėje),
– popietinė grupė iki 16.00 – 48€/mėn. (PU,1,2,3,4 klasių mokiniams),
– popietinė grupė iki 17.00 – 60€/mėn. (PU,1,2,3,4 klasių mokiniams),
– popietinė grupė iki 18.00 – 72€/mėn. (PU,1,2,3,4 klasių mokiniams),
– popietinė grupė 1 val. – 4€ (PU,1,2,3,4 klasių mokiniams) taikomas nuo 15 val. * atsiimant vaikus nuo 18.10, taikomas papildomas mokestis 5 €/už vakarą.

Visus paminėtus mokesčius prašome mokėti internetu į nurodytą sąskaitą, nurodant paskirtį ir laikotarpį: 

Vilniaus krikščionių gimnazija
Bitėnų 2C, LT-06202
Įm.k. 191709877
A.s. LT917044060000952843
AB „SEB Vilniaus bankas“

Pamokos, konsultacijos, renginiai

2023 – 2024 mokslo metai

PU Grupė

Malda-pokalbis 8:15 – 8:30
1 pamoka 8:30 – 9:05

Priešpiečiai 9:05

2 pamoka 9:30 – 10:05
3 pamoka 10:20 – 10:55
4 pamoka 11:10 – 11:45
5 pamoka 12:00 – 12:35

Pietūs 12:35

1-4 Klasės

Malda-pokalbis 8:15 – 8:30
1 pamoka 8:30 – 9:15

Pusryčiai 9:15

2 pamoka 9:30 – 10:15
3 pamoka 10:30 – 11:15
4 pamoka 11:25 – 12:10

Pietūs 12:10

5 pamoka 12:30 – 13:15
6 pamoka 13:25 – 14:10

Pastaba. 1 klasės mokiniams per pamokas vyksta 10 min. pedagoginė pertraukėlė.

5-12 Klasės

1 pamoka 8:30 – 9:15
2 pamoka 9:25 – 10:10

Priešpiečiai 10:10

3 pamoka 10:30 – 11:15
4 pamoka 11:25 – 12:10
5 pamoka 12:30 – 13:15

Pietūs 13:15

6 pamoka 13:45 – 14:30
7 pamoka 14:35 – 15:20
8 pamoka 15:25 – 16:05

Mokinių atostogos

2023 – 2024 mokslo metai

PU, 1-4 klasės

Rudens 2023.10.30 – 2023.11.03
Žiemos 2023.12.27 – 2024.01.05
Žiemos 2024.02.19 – 2024.02.23
Pavasario 2024.04.02 – 2024.04.05
Vasaros 2024.06.07 – 2024.08.31

Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupės (PU gr.) vaikams, 1-4 kl. mokiniams yra 175 ugdymo dienos. PU gr. ir pradinių klasių mokiniams mokslo metų pabaiga gali kisti dėl ugdomosios veiklos ne užsiėmimų, pamokų metu.

I-asis pusmetis truks nuo 2023 09 01 iki 2024 01 26 visų klasių mokiniams

II-sis – nuo 2024 01 29 iki 2024 06 07, pradinukams

5-12 klasės

Rudens 2023.10.30 – 2023.11.03
Žiemos 2023.12.27 – 2024.01.05
Žiemos 2024.02.19 – 2024.02.23
Pavasario 2024.04.02 – 2024.04.05
Vasaros 2024.06.21 – 2024.08.31 Ugdymo proceso trukmė 5-10 kl. mokiniams yra 185 ugdymo dienos, iki 2024 06-21
11-okams – 180 dienų, iki 2024 06 14,
12-okams – 170 dienų, iki 2024 05 31.
5-11 klasių mokiniams mokslo metų pabaiga gali kisti dėl ugdomosios veiklos ne pamokų metu.
12 (gimnazijų IV) klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko lietuvių kalbos įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

I-asis pusmetis truks nuo 2023 09 01 iki 2024 01 26 visų klasių mokiniams
II-asis – nuo 2024 01 29 iki 2024 05 31 12-os kl. mokiniams

nuo 2024 01 29 iki 2024 06 14 11 kl. mokiniams
nuo 2024 01 29 iki 2024 06 21 5-10 kl. mokiniams

Naudojamos skaitmeninės priemonės

Bendradarbiaujame

 

Nuo 2017 m. prasidėjo draugystė su Olandijos krikščioniška mokykla Van Lodenstein College, kurios tikslas puoselėti bendrystę, susipažinti su kitų šalių krikščioniškomis mokyklomis, dalintis gerąja patirtimi.

Nuo 2015 m. bendradarbiaujame su Pilaitės seniūnija. Kasmet kartu organizuojame renginius socialiai remtiniems vaikams, lankome vienišus žmones, daugiavaikes šeimas.

Siekdama patenkinti specialiuosius mokinių ugdymo poreikius, mokykla aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus m. Pedagogine psichologine tarnyba.
Siekdami skatinti mokinius užsiimti socialine veikla bendradarbiaujame su Vilniaus „Atgajos“ specialiąja mokykla ir Fabijoniškių socialinių paslaugų namais.

Mokykla bendradarbiaudama su Paramos vaikams centru, dalyvauja smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis“, tai socialinius-emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. 3-4 klasių mokiniams skiriama papildoma savaitinė pamoka.
Nuo nuo 2001 m. mokykla priklauso Tarptautinei krikščioniškų mokyklų asociacija (ACSI), vienijančiai beveik 24000 mokyklų iš daugiau nei 100 pasaulio šalių.

Nuo 2002 m. mūsų mokykla yra Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų asociacijos narė.

Nuo 2011 m. dalyvaujame socialiniame projekte „Valanda su senoliu“ ir draugaujame su Fabijoniškių socialinių paslaugų namais.
2007 m.- 2010 m. užmegzti draugiški ryšiai su Helsinkio krikščionių mokykla. Bendradarbiavome keisdamiesi vizitais, o užsimezgusi draugystė praplėtė akiratį ir praturtino visą mokyklos bendruomenę.

Mokyklos misija ir vizija

 

 

Mūsų mokyklos misija, – teikti kokybišką krikščionišką išsilavinimą, – vaizdžiai atskleidžia paukščio simbolis: vienas paukščio sparnas atspindi kokybišką išsilavinimą, o kitas – krikščionišką išsilavinimą.

Ar gali paukštis skristi, turėdamas tik vieną sparną? Juk skrydis – tai gyvenimas, kuriame reikia ne tik žinių, bet ir tvirtų vertybinių nuostatų bei charakterio. Kiek kokybiškas bus skrydis, net jei vienas sparnas („kokybiškas išsilavinimas“) bus labai didelis, o antrasis – mažas arba jo nebus visai?

Mūsų kolektyvo nuomone, paukščiui būtini du ir to paties dydžio sparnai. Tad mokykla siekia subrandinti vaikus ne tik tolimesnėms studijoms, bet ir visaverčiam gyvenimui.

 

„Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo“ (Šv.Raštas).

Mokyklos istorija

 

Vilniaus krikščionių gimnazija – tai privati mokykla, puoselėjanti ekumeninę laikyseną ir tikinčių pedagogų dėka ugdanti mokinius krikščioniškų vertybių pagrindu. Mokyklos steigėjas – Vilniaus evangelinė bažnyčia. Džiaugiamės, kad Vilniaus krikščionių gimnazija atitinka savo pavadinimą, nes joje draugiškai atsiskleidžia įvairias krikščioniškas bendruomenes lankančių šeimų vaikai.

Mokykla, įsteigta 1993 m., šventė savo 30-metį 2023 m. gegužę.

Vilniaus krikščionių gimnazijoje mokoma pagal valstybines programas ir vadovėlius. Kadangi mokinių skaičius klasėse nėra maksimalus, sudaromos geros sąlygos padėti kiekvienam vaikui. Todėl pastebimi aukšti mokymosi rezultatai. Mokiniai, baigę mūsų mokyklą, sėkmingai tęsia studijas kitose švietimo įstaigose Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 2001 m. mokykla yra Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asociacijos ACSI narė.

 

Krikščioniško švietimo privalumas – jo filosofija

 

Pagrindinis krikščioniško švietimo privalumas – ugdymo filosofija. Kaip žinia, visos švietimo sistemos remiasi tam tikra pasaulėžiūra. Nėra neutralaus švietimo. Kiekvienoje pamokoje, – sąmoningai ar nesąmoningai, – perduodamos tam tikros vertybės ir nuostatos. Kiekvienas suaugęs žmogus turi savo pasaulėžiūrą (nusistovėjusį mąstymo būdą) į Dievą, į gamtą, į žmogų ir t.t. Kiekvienas mokomasis dalykas gali būti dėstomas iš tam tikro požiūrio taško (pvz., materialistinio, humanistinio, evoliucionistinio ir kt.). Tai perduodama ir vadovėlių tekstuose. Todėl krikščioniška mokykla turi savo filosofiją. Be to – tikinčius pedagogus (nes mokytojas daugiau perduoda elgdamasis negu kalbėdamas). Pasirinkta ugdymo filosofija nulemia mokymo planą bei metodus, o nuo šių ugdymo komponentų tiesiogiai priklauso ugdymo rezultatas. Krikščioniška ugdymo filosofija iškelia tikslą ugdyti dievobaimingą asmenybę, turinčią Kristaus charakterio bruožų ir žvelgiančią į visas gyvenimo sferas per Švento Rašto prizmę.

Kaip ir kitos krikščioniškos mokyklos pasaulyje, mūsų mokykla remiasi ugdymo tęstinumo principu, t.y. tikinčiųjų šeimoje padėti vertybiniai pamatai toliau puoselėjami mokykloje. Tuo būdu vaikai apsaugomi nuo klaidingo dualizmo, kai religinis gyvenimas yra atskiriamas nuo kasdieninio gyvenimo. Vaikai skatinami žvelgti į aplinkinį pasaulį kaip į vientisą, vieno Kūrėjo rezultatą, skatinami vadovautis biblijiniais principais kasdienybėje.

Formuodami vaikų vertybes, mes vadovaujamės J.A.Komenskio išmintingais pastebėjimais: “Svarbiausias krikščioniškos mokyklos tikslas tebūnie tas, kad ji taptų dirbtuve, padarančia žmones tikrais žmonėmis ir krikščionis – tikrais krikščionimis. Jis bus pasiektas, jei visi po šiuo išminties stogu priglaustieji taps 1) šviesaus proto, 2) iškalbingi, 3) sugebės dirbti darbą, 4) mokės gražiai elgtis, 5) bus nuoširdžiai pamaldūs. Turėdama prieš akis šiuos tikslus, mokykla galės būti ir bus tikras valstybės ir bažnyčios daigynas, gražus gyvenimo ir laimės prieangis, Šventosios Dvasios penkiastygė arfa, maloniai skambanti Dievo ausims.” /J.A.Komenskis. Didžioji didaktika/.

Vilniaus krikščionių gimnazija

+370-645-39816