Po pamokų

Popietinė grupė

 

Gimnazijoje popamokinė vaikų priežiūra organizuojama:
– 1-4 kl. mokiniai ruošia pamokas su savo mokytoja klasėse iki 15.00
– PU, 1-4 kl. vaikai prižiūrimi žaidžiančiųjų grupėje nuo 15.00 iki 18.00

Konsultacijos

 

Konsultacinė valandėlė – mokytojo ir mokinio (ar mokinių grupės) dalykinis susitikimas kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, siekiant suteikti pagalbą, didinti ugdymo(si) veiksmingumą, šalinti mokymosi spragas ir padėti siekti pažangos.

Konsultacijų tvarkaraštis (.pdf)

Būreliai

Stalo žaidimai

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
15:10 – 16:00 val. antroje klasėje.

 • Ugdo matematinius gebėjimus: skaičiuoti, lyginti dviženklius skaičius, sudėti ir atimti
 • Ugdo lietuvių kalbos gebėjimus: skaityti, kurti tekstą, atlikti žodines užduotis
 • Lavina mąstymą
 • Ugdo socialinius įgūdžius
 • Moko sutelkti ir išlaikyti dėmesį
 • Skatina strateginį mąstymą
 • Lavina budrumą
 • Gerina atmintį
 • Moko numatyti į priekį
 • Moko dirbti komandoje, siekti bendrų tikslų
 • Moko laimėti ir pralaimėti
 • Moko žaisti sąžiningai
 • Pakelia nuotaiką

20 Eur/mėn. lankant vieną kartą per savaitę, 35 Eur/mėn. – 2 kartai savaitėje.

Jūratė Bernotienė
+37067300450
jurate.bernotiene@kmok.lt

Studija "Kuriame teatrą"

6 – 12 kl. mokiniams
Trečiadieniais 16.00 – 17.30 val.
Didžioji salė.

 • Užsiėmimų metu socialinės dramos, forumo teatro metodais identifikuosime mokiniams aktualias jų gyvenimo problemas,
 • remdamiesi krikščioniškomis vertybėmis, ieškosime asmeninių ir socialinių problemų sprendimo būdų, tinkamos literatūrinės ar teatrinės formos joms meniškai įprasminti.
 • Kiekvienas galės atrasti jam įdomios meninės saviraiškos veiklos galimybių: reikės ir scenaristų, ir režisierių, ir aktorių, ir vaizdo bei garso projekcijų kūrėjų.
 • Interaktyviais, kūrybiškais būdais tyrinėsime savo jausmų ir emocijų pasaulį, ugdysime socialinius įgūdžius.
 • Taip pat bus lavinami lietuvių kalbos ir literatūros gebėjimai (viešojo kalbėjimo, tekstų kūrimo įgūdžiai).
 • Iš mokinių improvizacijų ir kūrybos gimusius etiudus, vaidinimus parodysime mokyklos bendruomenei, pagal galimybes dalyvausime mokyklinių teatrų festivalyje.

15 eurų /mėn.(4 eurai vienas užsiėmimas) Pirmasis užsiėmimas – nemokamas – jau rugsėjo 28d.

Mokytoja Aušra Indrišiūnienė
+37064795615

Dainavimo studija "Dainų lietus"

Antradieniais – ketvirtadieniais
Mažiausieji (PU-3kl.) 14.30-15.15
Pažengusieji (3kl.-5kl.) 15.30-16.15
Vyriausieji (6kl.-12kl.) 16.30-17.15
Muzikos kabinete (rūsyje)

 • Dainavimo pamokose mokysis vokalo formavimo ir kvėpavimo, tikslaus intonavimo, raiškios dikcijos, taisyklingos laikysenos, sceninės kultūros.
 • Lavins ritmo pojūtį bei mokysimės daugiabalsio dainavimo.
 • Dalyvaus koncertinėje veikloje(mokykloje ir už jos ribų) ir tiesiog maloniai bei naudingai leis laiką po pamokų.

Mėnesinis mokestis
(8 pamokos, 2 kartai savaitėje) – 40€

Edita Tamoševičienė
edita.tamoseviciene@gmail.com
+37067345086

"Edukutis" STEAM užsiėmimai

Pradinės klasės
Preliminarus laikas: Antradieniai / Ketvirtadieniai 15:45 – 16:30

 • Skatinamas kūrybiškumas, tobulinami mąstymo įgūdžiai.
 • Moksliniai eksperimentai ir jų apipavidalinimai, matematiniai skaičiavimai, inžinerijos pradmenys, menų ir tiksliųjų bei gamtos mokslų integracijos.

45 €/mėn arba 7 € už pamoką

Simona Kesylytė,
simona.kesylyte@kmok.lt
+37062495765

Stalo tenisas

Laikas derinamas

 • Sportas išmoko vaiką disciplinos, kuri yra labai svarbi tolimesniame vaiko gyvenime.
 • Fizinė veikla, ką siūlo sportas, padeda vaikui išlikti sveikam.
 • Sportas stiprina vaiko pasitikėjimą savimi jauname amžiuje, kas yra itin svarbu.
 • Gerinami vaiko socialiniai įgūdžiai.

12 €/mėn. (4 užsiėmimai)

Gintaras Dijokas
gintarasbtz@gmail.com

Dailės būrelis "Menų studija"

5-10 kl.
Laikas derinamas

 • Menų studija – tai dailės būrelis vaikams, jauki ir kūrybinė erdvė meniniams gebėjimams lavinti.
 • Mokysis piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos pagrindų, naudos ir susipažins su įvairiomis naujomis technikomis ir priemonėmis.
 • Užsiėmimuose bus siekiama supažindinti vaikus su meno pasauliu, lavinti jų mintis ir fantaziją, atskleidžiant kiekvieno individualumą ir kūrybinius sugebėjimus.
 • Kviečiame patirti kūrybinį džiaugsmą kartu ir atrasti savyje kūrėją.

20 € mėnesiui ir 5 € už priemones.
Viso 25 € mėnesiui

Giedrė Kanapeckaitė
giedre.kanapeckaite@kmok.lt
+37065747417

Šokių būrelis "Kūryba ir saviraiška per šokį"

1 – 4 klasėms ir 5 – 8 klasėms
Pirmadieniais ir trečiadieniais
15:30 – 16:20 Mažojoje salėje

 • Bus lavinamas gebėjimas valdyti savo kūną, koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką, judesių koordinacija ir ritmo pojūtis,
 • mokysimės kurti judesių derinius panaudojant išmoktą choreografiją ir savo autentišką judesį,
 • Išreikšti savo mintis, jausmus, kūrybines idėjas šokiu ir pristatyti šokio veiklos rezultatus,
 • atrasti skirtingų menų sąsajas kūryboje ir saviraiškoje.
 • Taip pat bus lavinamos asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo kompetencijos.

40 € ( yra galimybė gauti 20 € NVŠ krepšelį)

Šokių mokytoja Aida
+37068217561
aida.maks@gmail.com
www.dziaugsmas.eu

Sakralinio Šokio grupė suaugusiems

Trečiadieniais 16:30 – 17:30 val.

 • Lavinama koordinacija, ritmo pojūtis
 • Mokysimės melstis, šlovinti Dievą šokio judesiais.

Kaina: Pagal susitarimą

Šokių mokytoja Aida
+37068217561
aida.maks@gmail.com
www.dziaugsmas.eu

Interneto svetainių kūrimas

Laikas derinamas
9 – 12 ir 5 – 8 klasėms (atskirai)
Suaugusiems (nuotoliniu būdu)

 • Interneto svetainės nuo idėjos iki veikiančio projekto
 • IDE
 • HTML, CSS, PHP, JavaScript
 • Interneto svetainės publikavimas
 • WordPress ir kiti greiti būdai sukurti interneto svetainę

4 kartus per mėnesį

Kaina: 40 €

IT mokytojas Audrius Batisa
audrius.batisa@kmok.lt

Darbeliai

Technikos: papuošalų gamyba, koliažas, kvilingas, aplikacija, floristika, burbulinio plastilino (sustingstančio) lipdymas, SES karoliukų dekoracijos, Kalėdų atvirukų ir žaisliukų gamyba…

Penktadieniais
15:10 – 16:00 val. antroje klasėje.

 • Ugdo vaiko kūrybingumą
 • Moko savarankiškai priimti sprendimus, ugdo kritinį mąstymą
 • Kyla vaiko pasitikėjimas savimi, savivertė
 • Ugdo vaiko estetinį suvokimą
 • Veikia lyg meno terapija, padedanti užmiršti įtampą ir stresą
 • Vaikas mokosi bendradarbiauti, dalintis
 • Lavina smulkiąją motoriką
 • Ugdo kantrybę
 • Moko užbaigti pradėtą darbą
 • Malonus laisvalaikio leidimo būdas
 • Vaikas gamina dovanas, mokosi skirti dėmesį kitiems

20 Eur/mėn.

Jūratė Bernotienė
+37067300450,
jurate.bernotiene@kmok.lt

Teatro žaidimų studija

1 – 5 kl. mokiniams
Antradieniais 15.00 – 16.00 val.
Didžioji salė.

 • Užsiėmimų metu žaidžiant smagius improvizacinius, vaidybinius žaidimus lavinama vaikų vaizduotė, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Iš pačių vaikų improvizacinės kūrybos gims istorijos, vaidinimai, kuriuos parodysime mokyklos bendruomenei.
 • Kūrybiškais, patraukliais ir vaikams suprantamais būdais tyrinėsime savo jausmų, emocijų pasaulį, ugdysime socialinius įgūdžius, krikščioniškas vertybes.

15 eurų /mėn.(4 eurai vienas užsiėmimas) Pirmasis užsiėmimas – nemokamas – jau rugsėjo 27d.

Mokytoja Aušra Indrišiūnienė
+37064795615

Vokiečių kalbos būrelis

Laikas derinamas

 • Vokiečių kalbos būrelyje mokiniai įgis vokiečių kalbos gebėjimų, reikalingų sklandžiai reikšti mintis, užmegzti ryšį, palaikyti pokalbį.
 • Susipažins su svarbiausiomis kalbos struktūromis.
 • Lavins bei pagerins savo kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius.
 • Supras ir valdys informaciją vokiečių kalba.

20 Eur/mėn. Lankant vieną kartą per savaitę, 35 Eur/mėn. – 2 kartai savaitėje.

Severina Navikienė
severina.navikiene@kmok.lt

Rusų kalbos būrelis

Laikas derinamas

 • Rusų kalbos būrelyje mokiniai mokysis geriau suprasti šnekamąją rusų kalbą.
 • Įgis komunikavimo įgūdžius — gebės taisyklingai suformuluoti savo mintis rusų kalba.
 • Modeliuos įvairias realias situacijas ir aktyviai jose dalyvaus.
 • Įgis rašymo įgūdžius — išmoks rašyti įvairaus pobūdžio tekstus rusų kalba.
 • Skaitymo įgūdžiai — gebės skaityti įvairaus sudėtingumo tekstus.
 • Supras tiek skaitomo teksto esmę, tiek atskirus žodžius

20 Eur/mėn. Lankant vieną kartą per savaitę, 35 Eur/mėn. – 2 kartai savaitėje.

Julia iš Ukrainos
+37067989870

Finansinis raštingumas

Laikas derinamas

 • Mokysis prisitaikyti prie pokyčių, priimti individualius finansinius sprendimus.
 • Įgis žinių kaip tvarkyti asmenines lėšas.
 • Lavins gebėjimą kritiškai vertinti finansinius sprendimus.
 • Sužinos kaip planuoti šeimos biudžetą.

5 €/pamoka

Povilas Kotelenec
pavel.kotelenec@kmok.lt

Dailės būrelis

PU gr., 1- 4 kl.
Laikas derinamas

 • Mokysimės piešimo, komponavimo lape vingrybių, karpysime, modeliuosime (iš molio, spalvoto modelino…),
 • Tapysime (guašu, akvarele, akrliniais dažais drobėje), kalbėsime apie linijų rūšis, taškus, dėmes, efektus, reljefus, skirtingas faktūras, kuriant meninius darbelius.
 • Mažųjų dailininkų darbeliai bus eksponuojami mokyklos stenduose.

Dailės būrelio vadovė Giedrė V.
+37067511798

Šokių būrelis "Pirmieji žingsneliai"

PU grupės mokiniams
Laikas derinamas (šis būrelis vyks, jei bus daugiau norinčių)

 • Bus lavinama judesių koordinacija, ritmo pojūtis, kūrybiškumas, saviraiška, susipažinsime su klasikinio, šiuolaikinio, pramoginio šokio pagrindais.
 • Taip pat bus lavinamos asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo kompetencijos.

Kaina 40€

Šokių mokytoja Aida
+37068217561
aida.maks@gmail.com

Pramoginių šokių grupė suaugusiems

Laikas derinamas

 • Šoksime pramoginius „social“ šokius,
 • išmoksime 10-ies skirtingų pramoginių šokių pagrindų bei įvairių derinių.

Kaina: Pagal susitarimą

Šokių mokytoja Aida
+37068217561
aida.maks@gmail.com

Anglų kalbos būrelis

Laikas derinamas
1 – 4 ir 5 – 8 klasių mokiniams (atskirai)

 • Lavins šnekamąją anglų kalbą (žaidimai, vaidinimai, dainelės ir kitos aktyvios veiklos) 1 – 4 kl.
 • Mokysis diskutuoti angliškai (žaidimai, kūrybinės veiklos) 5 -8 kl.

Kaina: 25 € mėn. (1 kartas per savaitę)

Anglų kalbos mokytoja
Laima Macevičiūtė
Laima.maceviciute@kmok.lt

Vilniaus krikščionių gimnazija

+370-645-39816