Skirkite 1.2% nuo GPM

Kurkime mokyklą kartu, sudarydami geresnes sąlygas mokytis!

kuriuo jis turi eit,

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

Tai ir pasenęs

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

jis nenukryps nuo jo!

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

Kviečiame mokytis

Naujienos

Rugsėjo 1-osios šventė: tegu plaukia mūsų laivas

Ryškiaspalviais žiedais Rugsėjo 1-osios šventė pražydo ir Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Šventės dalyvius, įėjusius į salę, pasitiko...tikros jūros gelmės su būdingais augalais, koralais ir žuvytėmis...(jūros atmosferą kūrė mokytojos Aušra Jurgaitienė ir Giedrė...

Dienos stovykla: atostogos prasideda smagiai ir prasmingai

Birželio 8 - 16 d. Vilniaus krikščionių gimnazijoje vyko dienos stovykla, kurioje dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Stovyklos veiklas organizavo ir vedė VKUD (Vaikų krikščioniško ugdymo draugija), mūsų mokyklos mokytojai ir net... šuo. Tiesa, ne paprastas - terapinis...

Kokybiškas išsilavinimas

 

– valstybės nustatytus Standartus atitinkantis išsilavinimas
– individualizuotas vaikų mokymas mažose klasėse
– ankstyvasis užsienio kalbų ir informacinių technologijų mokymas
– specializuoti kūno kultūros užsiėmimai, skirti ydingos laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikai
– kvalifikuoti mokytojai
– geri mokytojų ir mokinių santykiai
– glaudus bendradarbiavimas su tėvais
– psichologo, specialaus pedagogo paslaugos
– popamokinė vaikų priežiūra, įvairūs būreliai
– šviežias maistas

Krikščioniškas išsilavinimas

 

– šventojo Rašto principais pagrįstos pasaulėžiūros formavimas
– tikintys pedagogai
– dėmesys ne tik žinioms, bet ir elgesio, charakterio formavimui
– asmeninio tikėjimo Kristumi puoselėjimas
– žalingų įpročių prevencija – saugi aplinka

Vilniaus krikščionių gimnazija

+370-645-39816