Parodyk vaikui kelią

2024/25 mokslo metams yra 1 laisva vieta į 11 kl.

kuriuo jis turi eit,

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

Tai ir pasenęs

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

jis nenukryps nuo jo!

Vilniaus krikščionių gimnazija kviečia mokytis!

Kviečiame mokytis

Naujienos

Rugsėjo 1-osios šventė: tegu plaukia mūsų laivas

Ryškiaspalviais žiedais Rugsėjo 1-osios šventė pražydo ir Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Šventės dalyvius, įėjusius į salę, pasitiko...tikros jūros gelmės su būdingais augalais, koralais ir žuvytėmis...(jūros atmosferą kūrė mokytojos Aušra Jurgaitienė ir Giedrė...

Dienos stovykla: atostogos prasideda smagiai ir prasmingai

Birželio 8 - 16 d. Vilniaus krikščionių gimnazijoje vyko dienos stovykla, kurioje dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Stovyklos veiklas organizavo ir vedė VKUD (Vaikų krikščioniško ugdymo draugija), mūsų mokyklos mokytojai ir net... šuo. Tiesa, ne paprastas - terapinis...

Kokybiškas išsilavinimas

 

– valstybės nustatytus Standartus atitinkantis išsilavinimas
– individualizuotas vaikų mokymas mažose klasėse
– ankstyvasis užsienio kalbų ir informacinių technologijų mokymas
– specializuoti kūno kultūros užsiėmimai, skirti ydingos laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikai
– kvalifikuoti mokytojai
– geri mokytojų ir mokinių santykiai
– glaudus bendradarbiavimas su tėvais
– psichologo, specialaus pedagogo paslaugos
– popamokinė vaikų priežiūra, įvairūs būreliai
– šviežias maistas

Krikščioniškas išsilavinimas

 

– šventojo Rašto principais pagrįstos pasaulėžiūros formavimas
– tikintys pedagogai
– dėmesys ne tik žinioms, bet ir elgesio, charakterio formavimui
– asmeninio tikėjimo Kristumi puoselėjimas
– žalingų įpročių prevencija – saugi aplinka

Vilniaus krikščionių gimnazija

+370-645-39816