11-12 kl. mokiniai dalyvavo įdomioje edukacijoje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje „Sovietmečio teatras Lietuvoje: cenzūra ir kūrėjo laisvė“.

Žiūrėdami edukacinį filmuką, mokiniai sužinojo, kokios ir kaip cenzūros institucijos veikė Lietuvoje, ką dėl cenzūros teko patirti Lietuvos teatro kūrėjams. Mokinius sudomino teatro režisieriaus Jono Jurašo kūryba ir likimas. Išsiaiškinę, kas yra ezopinė kalba, atsiradusi spektakliuose kaip būdas apeiti cenzūrą, mokiniai atliko praktinę užduotį: bandė „užkoduoti” cenzūruojamą sąvoką savo sukurtuose plakatuose. Vėliau pristatė atliktas užduotis – buvo įdomu „išlukštenti” paslėptas prasmes. 

Ši edukacija tikrai suteikė žinių apie sovietinės Lietuvos kultūros kontekstą, taip pat prisidėjo prie kūrybingumo ir komunikacinės kompetencijų ugdymo.

Parengė mokytoja Aušra I.