Mokslo metai eina į pabaigą, bet niekada nevėlu pasidžiaugti mūsų mokiniais, kurie labai aktyvūs, žingeidūs, neapsiriboja minimumu, bet išbando savo jėgas ir kitose veiklose.

Šiais metais dvi mokinės dalyvavo Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų 5-9 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje ir puikiai pasirodė. Ypač džiugu, kad 5-kė Mea Gloria, kuri tik pradėjo mokytis šios kalbos, puikiai padeklamavo savo pirmąjį eilėraštį rusų kalba. 7-kė Paulina parodė  savo aktorinius sugebėjimus ir užėmė III vietą. Kviečiame pasiklausyti judviejų deklamuojamus eilėraščius.

Parengė rusų kalbos mokytoja Rima