Trys įspūdingos dienos tarptautinėje virtualioje konferencijoje su nauja Mokinių taryba!

Rugsėjo 22-24 d. grupė naujai išrinktų Mokinių tarybos narių dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje mokinių lyderystės konferencijoje. Kartu su mokiniais iš 24 krikščioniškų mokyklų Vokietijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Ukrainoje jie klausėsi pranešimų apie tikėjimo, meilės ir vilties svarbą puoselėjant santykius mokyklos bendruomenėje, diskutavo aktualiomis temomis tarptautinėse bendraamžių grupelėse, kūrė veiklų planus ir juos pristatė konferencijos dalyviams.
Dėkojame Vilniaus krikščionių gimnazijai už suteiktą galimybę mokiniams ugdyti doros lyderystės įgūdžius bei Vilniaus „Kelio“ bažnyčiai už svetingumą, priimant konferencijos dalyvius.