Mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai su mokytojomis Rasa ir Marija, išvyko į Olandijos krikščionišką mokyklą, susipažinti su šios mokyklos darbotvarke, studijomis, holokausto istorija šioje šalyje. Mokiniai gyvens juos priimančiose šeimose, turės galimybę iš arčiau pažinti kitą šalį. Saulėti linkėjimai iš Amersfoort’o! Nusileidusius oro uoste mus pasitiko du mokytojai, su kuriais autobusu pasiekėm Amrsfoort’ą. Mokykloje užkandom saldumynų ir sumuštinių , pažaidėm susipažinimo žaidimus, išklausėm paskaitą apie Korę ten Boom ir Haarlemo miestą (į kurį važiuosim ketvirtadienį).
Vaikučiai jau išvyko į šeimas. Olandai mus švelniai globoja ir rūpinasi. Antroji diena prasideda. Pamokos prasideda Biblijos studija ir dabar klausysime paskaitos apie Martyną Liuterį. Ula rašo: Šiandien dalyvavome van lodenstein college istorijos, olandų kalbos, biologijos ir fizikos pamokose, artimiau susipažinome su šios mokyklos mokinių taryba, taip pat lankėmes Kamp Amersfoort buvusioje koncentracijos stovykloje, ten plačiau sužinojome apie II-ojo pasaulinio karo metu Olandijoje vykusius įvykius. Trečioji diena Olandijoje. Šiandien mūsų grupė drauge su klase iš van lodenstein college vyko į didžiausia miestą Olandijoje – Harlemą. Ten lankėmes Korės ten Boom muziejuje, vaikščiojome po miesto centrą ir aplankėme Šv. Bavo bažnyčią, kurioje vargonais yra grojęs V.A. Mocartas. Kelionė neprailgo ir buvo įdomesnė, nei dauguma tikėjomes😁 Ačiū už pasidalintus įspūdžius. Ketvirtoji,  paskutinė pilna diena Olandijoje. Dalyvavome fizikos, kūno kultūros ir dailės pamokose, kur atlikome įdomias užduotis ir žaidėme (mums) naujus žaidimus. Po pamokų dalyvavome “šlovinimo valandoje”, o vakare vyko išlydėjimo vakarienė su mus priėmusiomis šeimomis, ten pristatėme savo mokyklą ir turėjome laiko pabendravimui. Dėkojame keliautojams už aprašytus įspūdžius ir linkime palaimintos kelionės namo.