Koks Robinzonas Kruzas būtum tu? Šį klausimą gvildeno 7 klasės mokiniai per integruotą ir atvirą lietuvių ir anglų kalbos pamoką. Mokiniai netradicinėje aplinkoje rašė dienoraščių ištraukas, laiškus. Nemažai diskusijų sukėlė užduotis – kuriuos daiktus į salą pasiimtų. Pasirodo, tiek telefonus, tiek pinigus mokiniai paliktų nuošaly, į rankas griebtų Bibliją, vaisių…