Balandžio 18d., 9 klasės mokinė Rebeka Subačiūtė ir jos darbo vadovė Gintarė Staugaitytė-Fedianina dalyvavo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ Kaune, kurioje pristatė rašto darbą ,,Tradicinės šventės krikščionio akimis”.
Dalyvavo net 87 dalyviai. Konferencijos metu pranešėjai buvo išskirti į sekcijų kabinetus, kur pristatinėjo savo tiriamuosius darbus: socialinių mokslų, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, menų, sporto. Dėstytojas vertinęs Rebekos darbą pastebėjo, kad tokie darbai yra labai reikalingi, kvietė nesustoti tik parašius darbą, o kurti puslapius ir kitas informavimo priemones, šviesti neapsisprendusią visuomenę, padėti jiems susiprasti kas yra teisinga.