Mūsų gimnazijoje svečiavosi Gideono broliai, kurie trumpai papasakojo apie save, supažindino su 3 žodžiais, kurie taip pat tariami visomis kalbomis, skelbė Gerąją Naujieną apie Jėzų ir visiems padovanojo po Naująjį Testamentą.