Norime padėkoti Jums, kad pernai skyrėte mūsų gimnazijai savo 2 procentus GPM, už kuriuos mūsų gimnazija įrengė naują technologijos darbų kabinetą.

Todėl maloniai kviečiame ir prašome šiemet 2 procentus Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus krikščionių gimnazijai
Skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gimnazijai, padedate užtikrinti gimnazijos materialinę bazę, mokinių ugdymo aplinkos kokybę. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams.

Ačiū už bendradarbiavimą!

Primename, kad prašymas pervesti Jūsų 2 proc. GPM ( forma FR0512, 04 versija), valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas iki 2019 m. gegužės 1 dienos.

Mokyklos kodas: 191709877

Sąskaitos numeris:
LT 91 7044 0600 0095 2843 AB „SEB bankas“