Gimnazija pradeda įgyvendinti gimnazijos modernizavimo projektą. Daug džiaugsmo ir susidomėjimo sulaukė pirmoji įsigyta ugdymo priemonė – interaktyvios grindys. Ją aktyviai naudojame pertraukų ir kūno kultūros pamokų metu?