Vasario 8 diena gimnazijoje buvo diena be pamokų. Mokiniai kartu su savo auklėtojomis išsibarstė po Vilniaus miestą dalyvaudami įvairiose veiklose, edukacinėse programose. Štai kai kurių klasių išvykų ir veiklų akimirkos.
5 ir 6 klasėsklasės mokiniai kūrė sveikinimus Lietuvai ir lankėsi edukacijoje Signatarų namuose, kur turėjo progą pamatyti Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą.
Aštuntokai dalyvavo klasės protmūšyje „Atkurtai Lietuvai 101”. Mokiniai grupelėse varžėsi ir laužė galvas ne tik atsakinėdami, bet ir kurdami sudėtingus klausimus apie Lietuvą. O popietę mokiniai kartu su 7 klasės mokiniais meniškai ir kūrybiškai praleido Radvilų rūmų muziejuje dalyvaudami edukacijos „Ex Libris Atkurtai Lietuvai 101” veikloje. Naudodami grafikos techniką mokiniai kūrė dovaną Lietuvai Vasario 16-osios proga. Šiuo metu mokinių darbus galima pamatyti gimnazijos foje, prie didžiosios salės.
Devintos ir dešimtos klasių mokiniai dalyvavo auklėtojų Gintarės ir Marijos sukurtoje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį. Mokiniai atliko įvairias užduotis aplankytuose objektuose, ieškojo reikiamos informacijos internete.