Lapkričio 27- gruodžio 1 dienomis Vilniaus krikščionių gimnazijos direktorius ir trys mokytojos (istorijos mokytoja Marija Serbintaitė, anglų kalbos mokytoja Gintarė Staugaitytė-Fedianina ir tikybos mokytoja ir kapelionė Rasa Mardosaitė) viešėjo August Hermann Francke gimnazijoje Detmoldo mieste (Vokietija). Aplankyti šią krikščionišką mokyklą pakvietė šios gimnazijos mokytojai, kurie viešėjo mūsų gimnazijoje 2018 metų pavasarį.Kelionės tikslas buvo susipažinti su šia krikščioniška mokykla – mokytojais, mokiniais,mokymo sistema ir aptarti tolesnio mokyklų bendradarbiavimo planus.
Detmoldo August Hermann Francke gimnazijoje mokosi apie 700 mokinių nuo 5 iki 12 klasės. Tame pačiame pastate, tik kitame korpuse, yra įsikūrusi bendrojo lavinimo mokykla,kurioje mokosi apie 600 mokinių, kurie neplanuoja studijuoti universitetuose.Vilniaus krikščionių gimnazijos delegacijos laukė aktyvi dalykinė ir kultūrinė programa. Jie dalyvavo susitikimuose su gimnazijos, bendrojo lavinimo mokyklos ir profesinės mokyklos direktoriais, susipažino su gimnazijos mokytojais ir mokiniais, dalyvavo chemijos, anglų,kūno kultūros ir teologijos pamokose. Įspūdingas buvo apsilankymas mokykloje įkurtame muziejuje, kuris yra skirtas atskleisti dramatišką Rusijos vokiečių istoriją, siekiančią karalienės Jekaterinos II laikus ir yra vienintelis toks muziejus visoje šalyje.
Įdomu pastebėti, kad 80 procentų mūsų aplankytos gimnazijos mokinių ir mokytojų yra kilę taip pavadinamų Rusijos vokiečių šeimų, kurių dauguma išlaikė gyvą krikščionišką tikėjimą įvairių persekiojimų metu.
Vokietijos krikščioniškų mokyklų asociacijos pirmininkas Peter Duck supažindino mus su kitomis August Hermann Francke mokyklomis Lippe regione. Lippe regione yra 7 šio tinklo mokyklos. Jose mokosi apie 3000 mokinių. Be šių mokyklų dar gyvuoja 3 vaikų darželiai, žmonių su negalia ir senelių dienos centrai. Beveik visos šios mokyklos yra įsikūrusios istoriniuose pastatuose, kurie buvo pastatyti Hitlerio laikais. Taip smagu matyti, kaip kažkada buvusios kareivinės, cigarečių fabrikas tapo
mokyklomis, kuriose jaunuomenė yra mokoma mylėti gyvenimą ir Dievą, skatinama tapti aktyvia visuomenės dalimi, kuri atsiliepia į šio laikmečio iššūkius. Visos kelionės metu mus lydėjo keletas mokytojų – Sara, Birgit, Winnie – kurie supažindino mus ne tik su mokyklos gyvenimu, bet ir šalies kultūra ir istorija. Dalyvavome įdomioje ekskursijoje apie Reformaciją Lemgo mieste, apsilankėme Vavelsburg pilį, kuri 1933-1945 metais buvo SS kulto ir teroro vieta, leidomės į anglies kasyklas Bochum mieste. Dar vienas svarbus kelionės akcentas buvo apsilankymas nedidelėje Hamburgo
krikščioniškoje pradinėje mokykloje, kurioje mokosi 80 mokinių. Šioje mokykloje jau 8-erius metus dirba lietuvaitė Irma Nakutytė. Irmos dėka turėjome progos sudalyvauti pamokoje, apžiūrėti mokyklą bei pasinerti į Hamburgo kalėdinės mugės šurmulį. Prisimenant kelionę, norisi dėkoti už meilę ir rūpestį, kuriuo buvome apgaubti, už galimybę betarpiškai susipažinti su Vokietijos krikščioniškomis mokyklomis, patirti bendrystę,
padrąsinimą bei norą vystyti tolesnį bendradarbiavimą su šia mokykla.