Lietuvos 100-ečio eigoje, spalio 12 d., patį gražiausią rudens rytą 4 klasės mokiniai,jų mokytoja Elena ir trys vaikų mamos išvyko nuostabiu traukiniu į Trakus prisiliesti prie Lietuvos istorijos ir pavaikščioti kunigaikščių takais. Keliautojai patyrė Luko (Bernardinų) ežero pakrantės grožį, susitiko su vandens paukščiais: nendrine vištele, gulbių šeima, antimis, kirais ir medžių grožiu, kol pasiekė pusiasalio pilies gynybinę sieną ir dar vis išlikusius bokštus. Pasivaikščioję, palaipioję, pasifotografavę, užkandę, pažaidę nuskubėjo į salos pilį. Ilgokai užtruko salos pilyje, nes daug istorinių įspūdžių. Paėję ežero pakrante, pažaidę, pasivaišinę, gėrėdamiesi Dievo sukurtu grožiu, lipo į traukinį pilni nuostabios nuotaikos, įspūdžių ir dar džiaugėsi, kad kelionė buvo tokiu puikiu traukiniu ir maloniu darbuotoju.