Gegužės 31 d.gimnazijoje vyko baigiamoji mokslo metų šventė. Šie metai, kaip visi kiti, pralėkė labai greitai. Atnešė jie mums visokių akimirkų: ir labai nuostabių, ir labai liūdnų. Pas Viešpatį iškeliavo mūsų visų mylima pradinių klasių mokytoja Nijolė Raudonikienė. Ją prisiminėme ir šio renginio metu pagerbdami tylos minute. Kaip visada šventė buvo labai jauki, šilta, emocinga. Nors šventės dalyviai labai jaudinosi ir atsiprašė už klaidas, mylinčios visų tėvelių širdys nematė klaidų. Direktorius šventę pradėjo tokiais žodžiais: ,,Mokytoja priėjo prie mūsų ir iš kart atsiprašė už galimas klaidas, mes irgi jos atsiprašėme už galimas klaidas. Kaip gražu, kai mokame atleisti, mylėti ir priimti vienas kitą, juk taip ir ateina Dievo karalystė”. Buvo gera matyti paaugusius ir daug išmokusius vaikus, ketvirtokus tampančius penktokais ir atsisveikinančius su pradine mokykla. Pastorius Darius palinkėjo visiems dažniau užduoti šią vasarą klausimų, dažniau gėrėtis Dievo sukurtu pasauliu, matyti jame grožį ir Viešpaties stebuklus. Esame dėkingi mokytojai Giedrei už šventės organizavimą ir visiems paruošusiems renginio dalyvius.

Linkime visai gimnazijos bendruomenei palaimintos vasaros:)