Kaip ir kasmet, šiais mokslo metais vyresniųjų klasių mokiniai ilgiau nei pusmetį, vadovaujami mokytojų, rengė referatus, tyrimus ir kūrybinius-projektinius darbus pasirinktomis ar darbų vadovų pasiūlytomis temomis. Atlikdami šiuos darbus mokiniai tobulino dalykines žinias, tobulino šaltinių paieškos ir analizės, medžiagos sisteminimo, teksto kūrimo, komunikacijos, bendradarbiavimo, laiko planavimo, kūrybiškumo ir kt. įgūdžius. Šiandien džiaugėmės darbų vaisiais ir Vilniaus krikščionių gimnazijos mokinių Rašto ir kūrybinių-projektinių darbų konferencijoje išklausėme ir pamatėme net 10 geriausių darbų pristatymus.

1. 5 klasės mokiniai. Kūrybinis-projektinis darbas „Lėlių teatro spektaklis „Du žydri akmenėliai“ pagal B. Ferrero „Du žydri akmenėliai“. Darbo vadovė Agnė Vaišvilienė
2. Ainis Statulevičius. Tyrimas „Semo Gemdžio paveikslas J. R. R. Tolkieno trilogijoje „Žiedų valdovas“. Darbo vadovė Rūta Bagdonienė
3. Emilija Karosaitė. Rašto darbas „Trumpa Biblijos vertimų į lietuvių kalbą apžvalga“. Darbo vadovė Vaiva Bernatonytė-Ažukienė
4. Saulė Julija Kavaliauskaitė. Rašto darbas „Propaganda prieš religiją 1953–1990 metais“. Darbo vadovė Marija Serbintaitė
5. Martynas Janušaitis. Rašto darbas „Bibliniai augalai ir jų simbolinė reikšmė“. Darbo vadovas Ričardas Pagojus
6. 7 klasės mokiniai. Kūrybinis-projektinis darbas „Giesmių vertimo iššūkiai Reformacijos dienomis ir šiandien“. Atliks pačių išverstą giesmę. Darbo vadovė Edita Tamoševičienė
7. Karolina Janušaitytė. Rašto darbas „Bilis Gremas – amžiaus evangelistas“. Darbo vadovė Rasa Mardosaitė
8. Dominyka Markevičiūtė. Rašto darbas „Protagonisto vertybės I. Mero kūrinyje „Lygiosios trunka akimirką“. Darbo vadovė Sonata Žukauskienė
9. Rebeka Subačiūtė. Rašto darbas „Tradicinės šventės krikščionio akimis“. Darbo vadovė Gintarė Staugaitytė-Fedianina
10. Andrius Dirmantas. Kūrybinis-projektinis darbas. „Trumpo metro filmas Sausio 13-osios tema“. Darbo vadovė Agnė Vaišvilienė