Devintokai su auklėtoja Marija, pirmadienį lankėsi Lietuvos Respublikos Seime. Čia buvo supažindinti su seimo veikla, seimo narių darbotvarke. Vaikščiojo po visus seimo rūmų kampelius.  Na, o ekskursijos pabaigoje, istorinėje Kovo 11-osios posėdžių salėje devintokai karštai diskutavo, argumentavo ir 10 už, 2 prieš, vienas susilaikė, priėmė pagal visas taisykles savo pasiūlytą įstatymą,