Didįjį penktadienį, prieš pat mokinių atostogas, gimnazijoje vyko nuostabus Velykinis koncertas ,, Viešpatie leisk man byrėti grūdu į tavo klėtį… „. Paminėjome nuostabiausią krikščionims šventę: Kristaus prisikėlimą. Ačiū mokytojoms Giedrei, Aidai ir Agnei už koncertą. Linkime visiems vilties, kurią suteikia Kristaus prisikėlimas.