Sausio 13 minėjimo proga, su 2 ir 3 klase vykome prie TV bokšto paminklo uždegti žvakučių ir padėti gėlių. Taip pat Karoliniškių mikrorajono stebėdami planą, žemėlapiuose ieškojome gatvių pavadinimų su laisvės gynėjų pavardėmis. Mes mylime savo šalį ir stengsimės nepamiršti kaip buvo iškovota Laisvė.