Su Naujaisiais Metais jus sveikina Vilniaus krikščionių gimnazijos mokytojų kolektyvas. Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe (Rom 15,13)