5 klasės mokiniai drauge su tikybos mokytoja R. Mardosaite nusprendė inicijuoti projektą „Grąžinkime Jėzų Kalėdoms”. Jie sukūrė kalėdinę girliandą, kurios kiekvienoje grandyje yra pažymėta ne tik, kiek liko mokslo dienų iki atostogų, bet, svarbiausia – užrašyta Biblijos eilutė, atskleidžianti kokią nors Jėzaus savybę. Kiekvieną rytą pirmos pamokos pradžioje penktokai skaito Biblijos eilutę. Biblijos eilutės aptarimą pabaigia malda.