7-8 klasių mokiniai kartu su mokytojomis Aušra ir Rasa ruošia Adventinį kalendorių įkalinimo įstaigoje esantiems žmonėms, kuris kiekvieną dieną stiprins juos šv.

Rašto eilutėmis bei nuoširdžiais mokinių laiškais pasislėpusiais po jaukiais katinukais – pačių mokinių rankomis darytais.

,,Nepamirškite daryti gera ir dalintis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui.” Heb 13,16