Spalio 23-26 dienomis mūsų gimnazijos tikybos mokytoja Rasa Mardosaitė ir anglų kalbos mokytoja Vaiva Bernatonytė-Ažukienė viešėjo Ukrainoje, kur dalyvavo krikščioniškų mokyklų konferencijoje. Savo įspūdžiais mokytojos trumpai dalijosi ir dar dalinsis artimiausiu metu su gimnazijos mokytojais.
„Šios trys dienos buvo tarsi kelionė laiku įvairiomis prasmėmis: tarsi laiko mašina nusikėlėme į laikus, kokia Lietuva dar buvo sovietmečiu, o kai kurios Ukrainos vietovės dar tebėra nepakitę iki šiol. Mums, vakarietėms, (jei taip galima išsireikšti), tai buvo žavu ir nuotykinga, tačiau puikiai matėme ir tų žmonių vargą, kurio nepaisant, žmonės skleidė nepaprastą svetingumą, tikėjimą, žmogišką šilumą ir nuoširdumą. Kita kelionė laiku buvo apmąstant nuostabaus pedagogo  J. A. Komenskio biografiją ir jo neįtikėtiną indėlį dabartinei pedagogikai. Tai buvo neeilinė asmenybė suprantanti to laikmečio realijas; asmenybė, kuri reformavo tuometinę mokyklą, ir asmenybė, kuri sugebėjo numatyti, kokių pokyčių mokyklai reiks 21 amžiuje. Tai taip pat buvo kelionė laiku apmąstant pamatines Reformacijos idėjas, vertybes ir įtaką švietimui. Konferencijos metu man įsiminė daug minčių. Keliomis norėčiau pasidalinti: „Žinios, kurias perduodame mokiniams pasimiršta ir labai greit keičiasi, o suformuotas krikščioniškas charakteris vaikui padės visam gyvenimui.” „Pats geriausias reformatorius yra tas, kuris pats nuolat reformuojasi”. „Kiekvieno iš mūsų darbas yra atnešti Kristų į visas gyvenimo sritis: savo miestą, savo namus, savo darbovietę, savo pamoką.” ” Mokyt. Vaiva
Konferencijos tema koncentravosi ties dviem pagrindinėmis sąvokomis: Reformacija ir vientisas ugdymas. Buvo nepaprastai žavu pamatyti, kad jau prieš pusė tūkstančio metų Reformacijos įtakoje gimusi švietimo reforma akcentavo vientisą (holistinį) ugdymą. Šiuo metu holistinio ugdymo koncepcija vis dažniau yra minima, bet ne visai aiškiai suvokiama. Vientisas ugdymas nėra įmanomas nepažįstant vientiso pasaulio Kūrėjo ir Atpirkėjo. Konferencijos metu turėjome galimybę stebėti keletą biblinės integracijos į mokomuosius dalykus modelių. Kiekvieno jų esmė yra pačio mokytojo dvasinis išprusimas, gebėjimas atrasti ryšį tarp mokomojo dalyko ir Dievo sukurto pasaulio. Labai įsiminė vieno lektoriaus frazė, kad mes negalime atvesti savo mokinių ten, kur nėra mūsų pačių.
Konferencija sužavėjo labai draugiška, atvira atmosfera, susirinkusių mokytojų pasišventimu, entuziazmu, tikėjimu. (Mokyt. Rasa)