Spalio 13 d., Vilniaus krikščionių gimnazijos 4-12 kl.  drauge su kitų Lietuvos mokyklų mokiniais dalyvavo e-pamokoje „Patyčioms-neLike!“. Ją pasiūlė „Kam to reikia?“ komanda. Pamoką vedė „Omnitel“ B2B treneris R.Jurkuvėnas, su kuriuo buvo internetu aptarta, kas yra patyčios bei jų mastas, realios kasdienės situacijos, asmeninės patirtys, galimos pasekmės besityčiojančiam ir patyčias patiriančiam asmeniui, mokytojo vaidmuo bei elgesys ir būdai, kaip kovoti su patyčiomis. Gimnazijos psichologui Dimitrijui Škuliui ir auklėtojoms vadovaujant buvo atrasti patyčių atvejai mokinių gyvenime ir atlikti keli patyčias stabdantys veiksmai. Šis renginys buvo antras patyčių prevencijai skirtas renginys gimnazijoje šiais mokslo metais. Psichologas ir klasių auklėtojos toliau tęs patyčių prevencijos veiklas mokykloje.

Parengė e-pamokos organizatorė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė.