Spalio 5 d., pirmadienį, Vilniaus krikščionių gimnazijoje, buvo minima Mokytojų diena. Iš pat ryto mokytojai mokykloje buvo pasitinkami su garsia muzika, dainomis, bei mokinių pagamintais atvirukais. Visą dieną mokytojai turėjo asistentus, kuriais buvo išrinkti vienuoliktokai ir dvyliktokai. Jie padėjo mokytojams vesti pamokas, budėti pertraukų metu. Mokiniai pasirinko vieno dalyko mokytoją ir kartu su juo pasiruošė pamokai, taip bandymai suprasti, kiek iš tikrųjų daug pastangų ir idėjų reikalauja mokytojo darbas. Per šeštą pamoką, mokyklos didžiojoje salėje vyko renginys mokytojams. Kiekviena klasė paruošė pasirodymą: dainas, žaidimus, apdovanojimus. Po šio renginio mokytojams valgykloje buvo paruoštas didžiulis stalas su mokinių pagamintais skanėstais. Tikimės, jog mokytojai pasijautė be galo mylimi,vertinami ir gerai praleido Mokytojų dieną!

Parengė Mokinių tarybos narė 9 kl. mokinė Emilija Karosaitė