Vilniaus krikščionių gimnazijoje gegužės mėnesį buvo atliktas 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas naudojantis Nacionalinio egzaminų centro (NEC) parengtais rašymo, skaitymo, matematikos, socialinių, gamtos mokslų standartizuotais testais. Mokiniai pildė ir klausimynus apie save, savo šeimą ir mokyklą.  4 ir 8 klasių kiekvieno mokinio pasiekimus NEC pateikė suformuotose ataskaitose. Mūsų mokinių rezultatai nudžiugino vaikus, jų tėvelius ir pedagogus. Taip pat mokytojams reikės sėkmingai panaudoti stantartizuotų testų rezultatus dirbant kitais mokslo metais.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė