Balandžio pabaigoje beveik visi vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai pamokas organizavo ne mokykloje. Šias dienas taip ir pavadinome – Diena ne mokykloje.

Pirmąją dieną su 9 klasės mokiniais ir lietuvių kalbos mokytoja Rūta apsilankėme Signatarų namuose, kur dalyvavome edukacinėje veikloje „Lietuvių tautinis atgimimas”. Muziejaus darbuotoja įdomiai pasakojo apie Nepriklausomybės akto signatarus, ypatingo dėmesio susilaukė dr. Jono Basanavičiaus kabinetas; taip pat sužinojome daug įdomių istorinių aplinkybių, leidusių šviesuoliams siekti Lietuvos nepriklausomybės. Buvome vedžiojami po Signatarų namus, kabinetus, apžiūrinėjome signatarų daiktus, skaitėme tekstus graždanka.
Po apsilankymo muziejuje, pasivaikščiojimo Pilies gatve ir po jos apylinkes, įsikūrėme Pilies gatvės skvere ir remdamiesi tuo, ką išgirdome, ką pasižymėjome vaikštinėdami po senamiesčio gatveles, kūrėme novelę apie Lietuvos nepriklausomybės kelią.
       ***
Antrąją dieną su 6 ir 7 klasių mokiniais bei lietuvių kalbos mokytoja Rūta, matematikos mokytoja Ona ir informacinių technologijų mokytoju Audriumi lankėmės VU Informatikos ir matematikos fakultete. Čia klausėmės paskaitos apie pirmąjį Lietuvos istorijoje palydovą LituanicaSAT-1. Paskaitą vedė ir noriai į mūsų klausimus atsakinėjo vienas palydovų kūrėjų. Turėjome galimybę ne tik sužinoti apie palydovą, jo galimybes, kūrimo eigą, bet ir apsilankėme laboratorijoje, kurioje kuriamas ir antrasis palydovas, – smalsiai jį apžiūrėjome ir uždavėme daugybę klausimų. Be to, universiteto darbuotojai mus nusivedė į patalpą, kurioje yra super kompiuteris ir papasakojo daug įdomių faktų apie šį įrenginį.
Po įdomių pasakojimų ir vaizdų įsikūrėme universiteto skaitykloje ir dirbdami grupėmis atlikome matematinius skaičiavimus, o vėliau naudodamiesi gauta informacija kūrėme pasakojimą apie pirmąjį palydovą Lietuvos istorijoje.
       ***
Tikime, kad mokymas(is) netradicinėse aplinkose sukelia daugiau malonumo ne tik mokiniams, bet ir mokytojams.
Parengė lietuvių kalbos mokytoja Rūta Bagdonienė