Dar prieš Velykas vienuoliktokai paruošė ir suvaidino pradinukams spektaklį apie pasiaukojimą (žr. http://kmok.lt/?p=4208) . Spektaklio herojus asiliukas išgelbsti į bėdą pakliuvusius savo draugus. Nesavanaudiškai ir pasiaukojančiai pasielgusio asiliuko pavyzdys kreipia vaikų žvilgsnius link mūsų Gelbėtojo Viešpaties Jėzaus aukos ir padeda geriau ją suprasti. Kadangi spektaklis ir jo veikėjai paliko didelį įspūdį mūsų mažiesiems mokinukams, panorome juo pasidalinti ir su kitais vaikais. Tad balandžio 17 d. vaikų Velykėlių proga (taip dar vadinamas Atvelykis) surengėme šventę mokykloje, į kurią pakvietėme Pilaitės vaikų dienos centro „Bičiulis“ lankytojus bei Pilaitės mikrorajono gyventojus.

Vienuoliktokams šventės programoje talkino mažieji mokyklos dainavimo studijos „Dainų lietus“ (vad. E. Tamoševičienė) dainorėliai, sugiedoję keletą Velykų žinią perteikiančių ir klausytojų širdis į Dievą kreipiančių giesmelių.

Esame dėkingi visiems priėmusiems mūsų kvietimą ir atėjusiems į šventę. Gera buvo dalintis Velykų džiaugsmu – Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo ir mūsų išgelbėjimo žinia.

 

Parengė 11 kl. mokinė K. Markauskaitė ir tikybos mokytoja A. Greičiūnienė

spektaklis