Artėjant nuostabiausiai pavasario šventei Velykoms, visą mėnesį pradinių klasių bei priešmokyklinio ugdymo grupės mokinukai drauge su savo mokytojomis gvildeno pasiaukojimo temą. Bemąstydami šia tema, vaikai suprato, kad pasiaukojimas yra labai svarbi tikros draugystės ir meilės dalis. Štai mylintis savo šalį žmogus paaukoja savo gyvybę gindamas jos laisvę. Mylintys tėvai kasdien aukojasi savo vaikų labui, o kartais atsitinka taip, kad gelbėdami vaiko gyvybę rizikuoja savąja. Tikri draugai aukoja savo laiką ir jėgas norėdami pagelbėti į bėdą pakliuvusiam draugui. Ir esama dar daug daug įvairių kasdienių situacijų, kurių metu reikalaujama savęs bei savo norų atsižadėjimo, mūsų pasiaukojimo.

Kovo 30 d. Didžiąją savaitę pradėjome mąstydami apie didžiausią auką žmonijos istorijoje. Juk niekas labiau nepasiaukojo ir nesiaukoja, nei mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis, būdamas šventas ir nekaltas, sutiko kentėti ir mirti už mus, nusidėjėlius, kad išpirktų mūsų nuodėmes ir kaltes Dievo Tėvo akivaizdoje.

Labiau įsigilinti ir suprasti, kas yra pasiaukojimas ir ką dėl mūsų padarė Viešpats Jėzus, pradinukams padėjo 11 klasės moksleivių dovanotas spektaklis „Asiliukas gelbėtojas“ bei sugiedotos giesmės apie beribę Dievo meilę, Jėzaus auką ant kryžiaus ir Jo prisikėlimą.

Esame dėkingi vienuoliktokams už jų paaukotą laiką ir jėgas. O labiausiai dėkingi Dievui už brangiausią Jėzaus auką.

 

Parengė tikybos mokytoja A. Greičiūnienė