Kovo 11 diena – Nepriklausomybės atkūrimo diena. 25 – metai, kai esame laisvi ir turime būti dėkingi tiems, kurie aukojosi tam, kad dabar gyventume geriau.

Padėką išreiškia ir Vilniaus krikščionių privati mokykla. Kovo 11 diena mokykloje išties buvo kitokia. Visą dieną mokiniai ir mokytojai vaikščiojo pasipuošę su Trispalvės atributika. O per trečią pamoką visi susirinkome mokyklos aktų salėje, tam, kad paminėtume Kovo 11 – ąją.  Renginį vedė du dešimtos klasės vaikinai: Ignas Gaidelis ir Konradas Miloševičius. Mokiniai kartojo, jog laisvė yra vertybė ir ji neturi būti suvokiama, kaip savaime suprantamas dalykas, prireikus ją reikia ginti. Mokyklos pavaduotoja Jolanta Genytė ir vienuoliktos klasės mokinys Nojus Zvicevičius pasisakė, ką jiems reiškia laisva Lietuva.

Po renginio salėje visi kartu ėjome į mokyklos kiemelį, susikibome už rankų ir iš rankų į rankas perduodami Lietuvos vėliavą padarėme Trispalvės kelią.

Šio renginio vienas pagrindinių tikslų buvo ugdyti mokinių tautiškumą, supratimą, kad laisvė yra vertybė, ir didžiavimąsi savo šalimi. Matydami mokinių akis, kai į rankas būdavo paimta Lietuvos vėliava, aiškiai matėme, jog mokiniai tikrai didžiuojasi savo šalimi.

 

Parengė istorijos mokytoja Marija Serbintaitė