2-12 klasių mokiniai savo pasiekimus pademonstruos varžantis dalykų „Kengūros” konkursuose. Pirmieji mokiniai dalyvavo gamtos mokslų „Kengūros” konkurse vasario 4 d. Mokinių dar laukia istorijos, kalbų, geografijos ir matematikos konkursai.
Kovo mėnesį mokykla dalyvaus Tarptautiniame skaitymo gebėjimų PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) bandomajame tyrime.  Šiame tyrime dalyvaus 40 atrinktų Lietuvos mokyklų 4 klasių mokiniai. Tyrimo tikslas yra analizuoti mokinių pasiekimų tendencijas bei skirtumus įvairių švietimų sistemų šalyse. Tyrimas taip pat siekia padėti mokiniams ugdyti skaitymo gebėjimus visame pasaulyje.
Taip pat mokykla dalyvaus Tarptautiniame ir gamtos mokslų tyrime TIMSS (Trends in Mathematics and Sciense Study). Jį organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo agentūra IEA. Tyrimas suteiks galimybę pažvelgti į Lietuvos mokinių rezultatus tarptautiniame kontekste. Tyrime dalyvauja 60 pasaulio šalių, o Lietuvoje 250 mokyklų. Jos atrinktos taip pat  atsitiktine tvarka.
PIRLS ir TIMSS tyrimuose 4 bei 8 klasių mokiniai kelias valandas atliks užduotis, užpildys klausimynus. Į tyrimų klausimynus atsakinės mokinių tėvai, mokytojai ir mokyklų direktoriai.
Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė