Vilniaus krikščionių mokyklos 12kl. mokiniai, ruošdamiesi laikyti brandos egzaminus, vasario mėnesį atlieka bandomųjų dalykų egzaminų užduotis. Šis etapas prasidėjo istorijos bandomuoju egzaminu. Baigdami vidurinio ugdymo programą mokiniai planuoja pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus atlikdami dar geografijos, matematikos, chemijos, biologijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir informacinių technologijų egzaminų užduotis. Linkime sėkmės pasitikrinant save.

Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė