Timotiejus Živatkauskas  3 kl.                            

Laisvės gynėjų diena

 

Pasigirdo garsus šūvis

Šaltąją sausio naktį.

Žmones šildė laužo ugnis.

Įsibrovėliai peržengė sienas.

 

Praliejo žmonės brangų kraują

Už mūsų mažą Tėvynę.

Ankstų pergalės rytą

Iškovojo lietuviai amžiną laisvę.

 

Samuelis Subačius 3 kl.

Dėkinga širdelė

 

Mano šalis – Lietuva.

Daugelį metų ji buvo pavergta.

Žmonės kovojo,

Kraują praliejo,

Kad ji būtų vėl laisva.

 

Mano širdelė dėkinga,

Už narsą gynėjų didingą,

Už drąsą ir meilę išlietą,

Tėvynei manai Lietuvai.

 

Titas Karvelis 3 kl.

       -//-

Lietuva šiandien laisva valstybė-

Žino tai kiekvienas.

Ne kiekvienas žino,

Kiek jinai patyrė.

 

Daug kas trypė ją,

Naikino šimtmečiais mažytę,

Gintarėlį Baltijos,

Iškovotą Vytį.

 

Kai užaugsiu dar išmoksiu

Vertint ją, branginti.

Kurt, gyvent joje,

Jei prireiks- ir ginti.

 

Abija Tamoševičiūtė 4 kl.

Lietuva laisva

 

Karas baigėsi!

Lietuva laisva!

Ir džiūgauja lietuviai,

Kad gimtinė atgauta.

 

Ir vėl jau teka upės,

Ir vėl žolė žalia,

Ir vėl saulutė šviečia,

Veidai laimingi čia.

 

Kodėl mus priešai puolė?

Gal, kad Lietuva maža?

Bet kovos baigės jau

Ir Lietuva laisva.

 

Kristupas Miežonis 3 kl.

Laisva Lietuva

 

Laisvė reikalinga žmonėms, kad žmonės galėtų ramiai gyventi. Žmonės gali džiaugtis vienas kitu. Laisvę galima prarasti ir be karo. Už laisvę reikia kovoti.

Laisvė- kai žmogus gali kalbėti sava kalba, rašyti, skaityti… Dievas žmogui davė laisvę. Žmogus gali daryti gera.

Mes jau gimėme laisvėje. Mūsų tėvai- okupuotoje šalyje. Kaip gerai, kad Lietuva laisva!

 

Miglė Bejeršteinaitė

Sausio 13- oji

 

Buvo labai šalta diena. Netikėtai pasigirdo triukšmas, girdėjosi šūviai. Žmonės ėjo prie Televizijos bokšto. Į juos važiavo tankai. Rimtai ėjoa kareiviai. Aplinkui bokštą lietuviai stovėjo susikibę rankomis. Nors į juos taikėsi tankai, bet jie nepasidavė. Kovojo už laisvą Lietuvą ir nieko nebijojo. Tą naktį žuvo 13 žmonių. Vėliau mirė ir keturioliktas gynėjas.

Sausio 13- ąją mes dėkojame ir dėkosime tiems, kurie praliejo savo kraują ir apgynė Lietuvą.

Šitą dieną girdisi kaip lietuviai skanduoja:

-Lietuva laisva!

-Ačiū, Dieve, Tau!