Šių metų spalio – lapkričio mėnesiais Vilniaus krikščionių mokykloje vyko STEP* tėvystės įgūdžių lavinimo grupė 6-12 m. vaikų tėvams. Grupė sulaukė itin didelio susidomėjimo – norinčių dalyvauti buvo tikriausiai dvigubai daugiau negu vietų. Rugsėjo 29 d. į pirmąjį susitikimą susirinko 11 dalyvių (7 mamos ir 4 tėčiai). Užsiėmimą vedė mokyklos psichologas Dmitrijus Škulis. Devynis pirmadienio vakarus dalyviai rinkosi kartu aptarti savo vaikų auklėjimo sunkumus, skaitė STEP tėvų knygą, diskutavo, lavino savo tėvystės įgūdžius grupėje ir namuose. Grupę sėkmingai pabaigė 10 dalyvių. Pateikiame keletą šios grupės tėvelių atsiliepimų:

  • Grupė buvo svarbi tuo, kad padėjo geriau suprasti savo vaiką, kas jam svarbu, kas rūpi. Taip pat kursas padėjo suprasti save, kur darau klaidas, kaip pagerinti atmosferą šeimoje ir namuose.
  • Tikrai sustiprėjo ryšys su vaikais, atsirado didesnis tarpusavio supratimas ir svarbiausia – laisvo laiko, nes nereikia daug gaišti dėl vaikų elgesio dalykų. Padidėjo pasitikėjimas savimi kaip mama ir atsirado daugiau laiko savo reikmėms.
  • Šių grupių dėka įgijau pasitikėjimo valdant situacijas šeimoje. Atradau daugiau linksmo laiko su vaikais, išmokau atpažinti vaiko emocijas.
  • STEP programa aiškiai, struktūruotai aprašo vaikų auklėjimo gaires, išmoningai „priverčia“ naudoti šiuos principus praktikoje. Dalyvavimas drauge su sutuoktiniu sustiprino „komandos“ auklėjant jausmą. Pasidalinome atsakomybę auklėjime, nes iki tol buvo daugiau jausmas, kad tai labiau mamos reikalas.
  • STEP programos efektyvumą išbandžiau prieš metus. Dalyvavimas antrą kartą padėjo geriau įsisavinti paprastus, bet labai efektyvius bendravimo, bendradarbiavimo, vaiko išklausymo, drausminimo ir skatinimo metodus. Dalyvavimas grupėje su kitais tėvais padėjo labiau suprasti vaiko reikmes ir atsakomybes, o taip pat ir geriau priimti save, kai kas nors nepavyksta.
  • Labai patiko ir buvo naudinga STEP grupė, jos struktūra. Teorija tampa aiškesnė kartu ją taikant ir dalinantis sėkme ir nesėkme, patirtimi, išgyvenimais.

 

Ši tėvų grupė buvo organizuojama Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto finansuojamo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ lėšomis. Pavasarį mokykloje planuojama kita STEP grupė 6-12 m. vaikų tėvams.

 

*STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

Šiandien STEP programa yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje tėvų mokymo programa, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais!

2014 m. kovo 30 d. STEP 6-12 programos versiją  akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, tuo patvirtindamas, kad pagal ją organizuojama grupių veikla sėkmingai ir tinkamai pritaikyta Lietuvos tėvams.