Jau trečius metus iš eilės mokiniai vieni, poromis ar grupėmis rengia referatus, atlieka tyrimus, kūrybinius-projektinius darbus. Šiais metais mokiniai darbus galėjo rengti net šešis mėnesius. Šiandien geriausi parengti darbai buvo pristatyti tarpdisciplininėje konferencijoje „Tyrinėju Dievo skurtą pasaulį”.

Pristatyti darbai:

  1. Kornelija Markevičiūtė, Auksė Sprauniūtė „Sielos išganymas – išrinkimas ar pasirinkimas?“ (Darbo vadovas teologijos mokytojas Darius Širvys)
  2. Džiugas Širvys „Vinco Mykolaičio-Putino ciklo „Į būtį neramią“ interpretacija“ (Darbo vadovė lietuvių kalbos mokytoja Rūta Bagdonienė)
  3. Elžbieta Kuktelionytė „Gėrio ir blogio kova V. Šekspyro kūriniuose „Karalius Lyras“ ir „Romeo ir Džuljeta“ (Darbo vadovė anglų kalbos mokytoja Dalia Gaidelienė)
  4. Morta Širvytė „Krikščionybė C. S. Lewiso pasakų knygų serijoje „Narnijos kronikos“ (Darbo vadovas teologijos mokytojas Tomas Dičius)
  5. Simona Karosaitė, Agnė Statulevičiūtė „Dieviškumo klausimas I. Šeiniaus romane „Kuprelis“ (Darbo vadovė lietuvių kalbos mokytoja Rūta Bagdonienė)

Pristatomus darbus vertino komisija:

mokyklos direktorius Valdas Statulevičius, direktoriaus pavaduota Jolanta Genytė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Žukauskienė, anglų kalbos mokytoja Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė, istorijos mokytoja Jolanta Janutėnienė ir laikraščio „Ganytojas” redaktorius Valdas Bačkulis.

Visi darbai buvo įdomūs ir naudingi, tačiau komisija išrinko du geriausiai parengtus darbus: 10 klasės mokinio Džiugo Širvio ir 8 klasės mokinės Elžbietos Kuktelionytės. Visi, dalyvavę šioje konferencijoje, buvo apdovanoti gausiais plojimais, padėkos raštais ir prizais.

Tikime, kad akademinis mokinių ugdymas neša naudingus vaisius kiekvienam, prisidedančiam prie šio darbo.