Š. m. kovo 28d. mokykloje įvyko 15-oji vaikų sukurto šokio šventė. Pirmoji vyko 1999 m. ir vadinosi „Mano pirmasis šokių konkursas“. Daugelis joje šokusių vaikų šiandien jau studentai.

Vaikų sukurto šokio šventės jau tapo mokyklos tradicija. Kasmet moksleiviai, kurie mokosi šokio per choreografijos pamokas, patys kuria savo klasės šokį. Mokomės drauge kurti, bendradarbiauti, atrasti judesio kalbą ir kalbėti ja savaip ir visi kartu.

Šių metų vaikų sukurto šokio šventė turėjo temą – „Malda šokiu“. Drauge rinkome muziką, atlikome kūrybines užduotis, kūrėme judesius panaudodami krikščionišką simboliką, ieškojome, kaip galime išreikšti maldą judesiais.

Šventės dieną sugužėjome į salę pasidžiaugti mūsų kūrybinio bendradarbiavimo vaisiais.

Šventę pradėjo šokių studijos „Džiaugsmas“ šokių grupės „Rasos lašeliai“ šokėjos šokiu „Gyrius Viešpačiui“.

Buvo džiugu pristatyti teisėjus – Vilniaus krikščionių mokyklos vyresniųjų klasių moksleivius, esamus ir buvusius šokėjus, kurie patys taip pat daug kartų  sėkmingai dalyvavo vaikų sukurto šokio šventėse, kuria ir šoka iki šiol: 10 kl. moksleivius Auksę Sprauniūtę ir Džiugą Širvį, 9 kl. moksleivę Mortą Širvytę, 7 kl. moksleives Emiliją Karosaitę ir Dominyką Markevičiūtę.

Teisėjų paprašiau pasidalinti, ką jiems reiškia malda šokiu.

„Malda šokiu yra, kai šoki Dievui, kai kiekvienas tavo daromas judesys turi reikšmę, kad tu šoki ir mąstai apie Jį bei išreiški Jam tai, kad slepiasi tavo širdyje.” Morta

„Man malda šokiu yra dar viena maldos forma. Melstis galima ne tik žodžiais, bet ir daina ar judesiu. Kai meldžiamės žodžiais, mes kažką Dievui pasakojame, žodžiais reiškiame savo mintis, emocijas, jausmus. Kai meldžiamės judesiu, išreiškiame tą patį – pasakojame, kuo gyvename, išreiškiame savo išgyvenimus ir emocijas. Maldos esmė ta pati, skiriasi tik išraiškos forma.

Tiesa, malda šokiu turi vieną didelį privalumą – ja galima melstis net tuomet, kai nežinai, ką maldoje Dievui pasakyti. Kartais būna situacijų, kai būna taip gera, kad net nežinai, kaip išreikšti jausmus Dievui žodžiais, arba kai būna taip sunku, kad net nežinai, ką pasakyti, ko prašyti… Judesiu gali išreikšti visas emocijas, ir tai padaręs jautiesi laisvas, lengvas, lyg nusikratęs didelės naštos, nes judesiu ir šokiu Dievui atneši tai, kas tavo širdyje.“ Auksė

Labai malonu buvo matyti ne tik šventėje dalyvaujančius moksleivius, jų tėvelius, artimuosius, mokytojus, bet ir buvusius mokyklos moksleivius, atvykusius pasižiūrėti šventės.

Pirmoje šventės dalyje šoko trys duetai. Kaip visuomet, šioje dalyje šoko vaikai, kurie patys savarankiškai sukūrė šokį – solo arba duetą. Pirmasis duetas – debiutuojančių šokėjų, 1 kl. moksleivių Gabrielės Gudovaitės ir Gertrūdos Jokubonytės šokis „Malda“ (muz. atl. Nadir Alijev „Ave Maria“). Teisėjų sprendimu šis duetas užėmė 2-ą vietą. Antrasis duetas – 4 kl. moksleivių Alinos Tumkevič ir Aistės Ilgūnaitės „Nuostabus“ (muz. James Blunt „Beautiful“) užėmė 3-ią vietą. Trečiasis duetas – 4 kl. moksleivės Liepos Pagojūtės ir 6 kl. moksleivės  Jurgitos Petrauskaitės „Nuostabus gyvenimas“ (muz. pagal giesmę „Beautiful“) užėmė garbingą 1-ą vietą.

Kiekvienas duetas nuostabus ir unikalus. Gabrielės ir Gertrūdos šokis – gaivus lyg pirmasis pavasario lietus, džiugus lyg pirmieji šokio žingsniai. Alinos ir Aistės šokis – paprastas, nuoširdus, kiek nedrąsus, bet degantis begaliniu noru šokti Jam. Liepos ir Jurgitos duetas išsiskyrė atidirbtais, iki galo išpildytais judesiais, apgalvota, įdomia choreografija ir taip pat buvo nuoširdus, džiugus.

Antroje šventės dalyje – klasių šokių dalyje – debiutavo, pasak teisėjos Dominykos, patys mieliausi PU klasės moksleiviai. Jie sukūrė šokį pagal „Valio“ choro giesmę „Viešpats ir Karalius“ ir pavadino „Karalius“. Teisėjų sprendimu nuostabūs debiutantai laimėjo 4-ą vietą.

1-os kl. moksleiviai sukūrė šokį „Linksma diena“ pagal V. Urbonienės dainą „Pamirškim lietų“ ir pelnė garbingą 2-ą vietą (tik dviem balais atsiliko nuo 1-os vietos nugalėtojų!). Buvo gražūs kaip draugiško lietaus lašeliai, smagūs, išradingi!

2-os klasės moksleiviai, pasirinkę giesmę „Jame, Jame“ (atlieka bendruomenės „Tikėjimo žodis“ choras) ir sukūrę šokį „Gyvenimo malda“, pasak teisėjų, tiksliausiai perteikė šių metų šokio šventės temą. Atrodė žavingai, kaip tikri šokėjai, o svarbiausia, šokantys Viešpačiui iš visos širdies.

3-ios klasės moksleiviai buvo originalūs savo pasirinktu šokio temos perteikimo siužetu ir muzika. Jie pasirinko S.Rušinsko dainą „Waggle dance“ iš albumo „Kubas“ ir perteikė šios dainos mintį apie bitę kaip bitės maldą. Savo šokį 3-iokai pavadino „Bitės darbštumas“. 3-ios klasės moksleiviai  jau trečią kartą iš eilės tapo vaikų sukurto šokio šventės nugalėtojais! Jie laimėjo ne tik 1-osios vietos taurę, bet ir galimybę šokti savo sukurtą šokį profesionalioje scenoje, M.K.Čiurlionio menų gimnazijos šokio teatre, festivalyje „Vilnius šokio miestas’2014” gegužės 11d. 11 val.

Labai gražiai pasirodė 4-os klasės moksleiviai, pasirinkę muzikinį kūrinį „The Fortress“ iš grupės „Gyvai“ albumo ir sukūrę šokį „Viešpaties jėga“. Smagu buvo matyti jų nuoširdžias pastangas ir įdomų, unikalų šokį. 4-os ir 2-os klasių moksleiviai surinko vienodą balų skaičių ir pasidalijo 3-iąja vieta.

Žiūrovų simpatijų prizą šiemet pelnė 4-os klasės moksleiviai ir jiems buvo įteiktas mielas liūtukas, padėjęs šokėjams „laikyti centrą“ šokant.

Šventę papuošė šokių grupės „Pirmieji žingsneliai“ šokėjos, primindamos apie Jėzaus gimimą mūsų širdyse nuoširdžiai pašoktu „Kalėdiniu valsu“.

O per pertrauką visi prisilietėme prie maldos šokiu ištakų – visi drauge šokome žydų liaudies šokius, kuriais išrinktoji Dievo tauta šlovina Viešpatį.

Tikiu, kad šios mažos maldos šokiu sėklelės atneš vaisių Dievo šlovei.

                                                                                                                            Parengė šokių mokytoja Aida

Nuotr. J. Genytės