Aštuntoje klasėje mokosi 13 mokinių: 4 mergaitės ir 9 berniukai. Klasės auklėtoja istorijos mokytoja Marija. Esame draugiški, mėgstame bendrauti. Su klase mėgstame aktyvią veiklą, todėl Sky parkas mums ne svetimas. Esame  sportiški ir muzikalūs: grojame violončele, pianinu, gitara, fleita, gražiai dainuojame, lankome futbolo akademiją. Be to, esame kūrybiški: mėgstame piešti, kuriame spektaklius ir juose vaidiname. Žingeidūs, laviname mąstymą: dalyvaujame įvairiuose konkursuose, šaškių būrelyje. Klasėje turime įkūrę Sėkmės klubą, kurio pagalba siekiam aukštų mokymosi rezultatų!

IMG_6172