Septintoje klasėje mokosi 14 mokinių – 6 mergaitės ir 8 berniukai. Mokiniai lanko įvairius būrelius tiek mokykloje, tiek už jos ribų, dainuoja, sportuoja ir kitaip aktyviai leidžia laiką. Klasė išradinga, dažnai visi kartu ką nors veikia pertraukų metu, sugalvoja naujų veiklų ar žaidimų. Mokiniai  aktyvūs, išradingi, draugiški ir pažangūs.

14225592_1432453796771960_2618872873766431620_n