Turime kuo pasidžiaugti

Pagal Nacionalinio egzaminų centro atliktas valstybinių egzaminų rezultatų lyginamąsias analizes, kurių metu buvo lyginami visų vidurinių mokyklų ir gimnazijų valstybinių egzaminų (2013 metų) rezultatai, galime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla pagal rezultatus patenka tarp 2–3 proc. šalies mokyklų, kuriose buvo geriausiai išlaikyti lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminai.

Taip pat patenkame tarp 16 proc. šalies mokyklų, kuriose geriausiai buvo išlaikyti biologijos, chemijos, istorijos valstybiniai egzaminai.

2013 metais mokykloje buvo atliekami Standartizuoti mokinių pasiekimų testai, kurių metu buvo tikrinami 8 klasės mokinių skaitymo, matematikos, gamtos mokslų, geografijos, kalbos sistemos supratimo ir istorijos gebėjimai. Pagal gautus Nacionalinio egzaminų centro analizės rezultatus mūsų mokyklos mokinių vidutiniai rezultatai yra aukštesni už šalies vidutinius rezultatus.