Vasario 16 -ąją prisimenant

Š. m. vasario 13 dieną Vilniaus krikščionų mokykloje įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas. Istorijos mokytoja J. Janutėnienė  5–11 klasių mokinius bei mokytojus pakvietė  į konferenciją, skirtą Vasario 16-ajai prisiminti. Konferenciją pradėjo 6 klasės mokinė S. Kaminskaitė perskaitydama B. Brazdžionio eilėraštį „Laisvės paukštis”. Vėliau 10 klasės mokiniai pristatė tam tikrus Vasario 16-osios aspektus. Pirmasis pranešėjas Dž. Širvys referavo istorinį kontekstą. Kokie įvykiai sukosi apie 1918 metus Lietuvoje ir pasaulyje. Kaip Lietuva sugebėjo  pasinaudoti tautų apsisprendimo teise ir paskelbti atkurianti Lietuvos valstybę. Įdomiai ir vaizdžiai kalbėjo A. Sprauniūtė. Moksleivė pristatė Vasario 16-osios akto originalo problematiką: kur ir kokiomis aplinkybėmis yra dingęs akto originalas; kaip taisyta ir kada atsirado akto faksimilė; kas ir kokiomis aplinkybėmis pasirašė Vasario 16-osios aktą. N. Zvicevičius apibendrino informaciją ir atskleidė tų įvykių aktualumą šiandienai. Vasario 16-osios aktas tapo teisiniu dokumentu, pagrindu atkurti Lietuvos valstybę 1990 metais kovo 11 d. Valstybinių švenčių minėjimas primena jaunajai kartai, kad valstybės gyvenimas ar asmeninis gyvenimas  yra statomi ant jau prabėgusių svarbių ir reikšmingų įvykių, tokių kaip 1918 vasario 16-oji. Žvelgdami į tų laikų žmonių pasiaukojimą, semiamės iš jų jėgų ir drąsos kurti laisvai kvėpuojančią savo šalį. Nemurmėti, bet su džiaugsmu priimtus iškylančius iššūkius.

Parengė istorijos mokytoja

J. Janutėnienė

[nggallery id=71]