Integruotos pamokos Vilniaus krikščionių mokykloje

2013–2014 m. m. mokytojai mokiniams vedė lietuvių ir dailės bei ekonomikos ir geografijos integruotas pamokas.  Iki šių mokslo metų pabaigos yra suplanuotos lietuvių kalbos ir geografijos, lietuvių kalbos ir dailės, anglų ir geografijos, fizikos ir informacinių technologijų, fizikos ir dailės integruotos pamokos. Tokios pamokos mokytojams padeda tobulėti, bendradarbiauti, taikyti įvairius metodus ir atrasti sąsajas mokomųjų dalykų temose. Tiesa, pasiruošimas dviejų dalykų integruotai pamokai reikalauja daugiau laiko, energijos, nei įprasta vieno dalyko pamokai. Integruotos pamokos pasitarnauja mokytojų kūrybingumo atvėrimui bei kolektyvo stiprinimui. Taip pat padeda mažinti mokinių mokymosi krūvį bei ugdyti mokytojų ir mokinių bendrąsias kompetencijas. Per vieną integruojamų dalykų pamoką mokiniai gali išreikšti savo idėjas, mintis įvairiomis raiškos priemonėmis. Mokinių nuomone, integruotos pamokos yra įdomios, lengvai įsimenamos, suprantamos, gausios informacijos ir skirtingų veiklų. Keli mokytojai pamokoje mokiniams nėra įprasta bei jauku. Tačiau jiems patinka, kai vienas mokytojas kitą papildo.

Parengė Direktoriaus pavaduotoja ir ekonomikos vyr. mokytoja Jolanta Genytė