Neseniai Vilniaus krikčionių mokykloje baigėsi tiriamųjų ir kūrybinių-projektinių darbų rengimo maratonas.

Darbų vadovai rašto darbų vertinimo komisijai pasiūlė darbus, kurie, jų manymu, verti pristatyti konferencijoje. Vertinimo komisija, peržiūrėjusi darbus, atrinko visus pasiūlytus pristatyti konferencijoje.

Konferencija vyks balandžio 24 d. maldos-pokalbio metu. Joje bus pristatyti įvairaus amžiaus mokinių, tematikos ir rūšies parašyti darbai.

Konferencijoje pristatomi darbai:

6 klasės mokinio Mažvydo Šiuškaus „Netikėti anglų kalbos žodžiai Vilniaus krikščionių mokyklos erdvėse”. Darbo vadovė anglų kalbos mokytoja Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė
8 klasės mokinės Mortos Širvytės „Lietuvių liaudies žiemos švenčių papročiai Vilniaus krikščionių mokyklos mokinių šeimose”. Darbo vadovė lietuvių kalbos mokytoja Rūta Bagdonienė
8 klasės mokinio Konrado Miloševičiaus sukurtas novelių rinkinys. Darbo vadovė lietuvių kalbos mokytoja Rūta Bagdonienė
9 klasės mokinės Kristinos Markauskaitės „Vilniaus krikščionių mokyklos mokinių ir jų tėvų judėjimo ypatumai laisvalaikiu”. Darbo vadovė kūno kultūros mokytoja Jurga Statulevičienė
9 klasės mokinių Kornelijos Markevičiūtės ir Auksės Sprauniūtės „Tiesiog krikščionybė – ar galiu patikėti”. Darbo vadovas teologijos mokytojas Darius Širvys
9 klasės mokinių Deboros Nenartavičiūtės ir Dominyko Živatkausko „Švento Kazimiero bažnyčia Vilniaus miesto kontekste”. Darbo vadovė istorijos mokytoja Jolanta Janutėnienė
9 klasės mokinio Samuelio Dičiaus „Eksperimentavę su savimi mokslininkai -auka vardan mokslo”. Darbo vadovas biologijos mokytojas Ričardas Pagojus

Sveikiname konferencijos dalyvius!

Kviečiame dalyvauti.