Laisvės gynėjų diena – atmintina kiekvienam

Sausio 11 d. Mokyklos languose dega žvakelės. Skambant Erikos Masytės dainai „Laisvė“, tą rytą į pirmą klasę rinkosi pradinių klasių mokiniai paminėti „Laisvės gynėjų“ dieną. Mokytoja Giedrė V. trumpai apžvelgė 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Kalbėjo, jog laisvė, tai yra tikrasis žmogaus ir tautos laimės, gerovės šaltinis. Lietuvių tautos laisvė išpirkta Lietuvos žmonių gyvybėmis. Tikrąjį Lietuvos žmonių ryžtą ir pasiaukojimą, troškimą būti savo šalies šeimininkais, parodė būtent šie sausio 13-osios įvykiai. Nešini žvakelėmis rankose, eiles šia proga deklamavo 4 klasės mokiniai. Žiūrint pateiktis, galėjome prisiminti žuvusius tautos didvyrius, sausio 13-osios įvykių fragmentus.

Parengė pradinių klasių mokytoja Giedrė Vėžytė

Sausio 13-oji – tai Laisvės gynėjų diena. Ši diena svarbi mūsų tėvynei, nes tai mūsų pergalės ir laisvės diena. Tą dieną mūsų tauta parodė didelį ryžtą ir pasiaukojimą dėl laisvės. Buvo pareikalauta nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tam, kad pagerbtumėme nukentėjusiuosius Vilniaus krikščionių mokykloje įvyko trumpas paminėjimas.
Visų vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai nulenkę galvas tylos minute pagerbė tuos, kurie tą naktį paaukojo gyvybes už mūsų laisvę. Trumpą žodį žvakių šviesoje tarė istorijos mokytoja Jolanta Janutėnienė. Didžiulį įspūdį susirinkusiems paliko mokytojos Valentinos Dovydaitienės liudijimas iš tos nakties įvykių. Susirinkusiuosius išlydėjo laisvės daina.
Mūsų mokykloje vykęs Laisvės gynėjų dienos paminėjimas tik parodė, kad tos nakties įvykiai mūsų neišgąsdino, o dar labiau sustiprino. Šis gražus paminėjimas rodo, jog tautos gynėjai niekada nebus užmiršti.

Parengė 9 klasės mokinė Danielė