Pradinukai mokėsi mylėt gimtinę

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės dienai priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai bei mokytojos susirinko į bendrą kasmėnesinę maldelę, kurios tema šį kartą – meilė. Susibūrimą pradėjo mokytoja Giedrė Vėžytė paragindama vaikus šlovinti mūsų Viešpatį. Toliau priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Paulionienė pasakojo vaikams apie Dievą, kuris yra Meilė. Kurdamas žmogų Dievas į jį sudėjo visas gerąsias sėklytes. Tame tarpe ir meilę. Laikui einant tos sėklos sudygsta, tampa matomomis ir neša vaisių. Vaikai patys vardino kaip ir ką galima mylėti: Dievą, artimą, draugą, tėvynę. Šio pokalbio metu buvo rodomos skaidrės: didelė širdis ir kokios meilės joje telpa.

Šįkart buvo išskirta meilė tėvynei. Vaikai reiškė savo mintis, kaip ją supranta. Mokytoja Giedrė Vėžytė perskaitė Kristinos Roj „Samdinys“ ištrauka apie kregždutes kasmet grįžtančias į gimtinę. Tuo pabrėždama, kad ir žmogų, kur jis toli bebūtų, visada traukia gimta šalis, visada miela svečioj šaly išgirsti gimtąja kalba kalbant.

Susitikimo metu buvo pristatytas savaitės projektas – „Tauta ir gimta kalba – didi jėga“. Vaikai žiūrėjo pateiktis apie gražiausius Lietuvos vaizdus, skaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraščių posmus bei žymių žmonių mintis apie Lietuvą, gimtinę. Žiūrėjo trumpus dokumentinius kadrus skambant gražioms, širdį virpinančioms dainoms apie Lietuvą.

Pabaigoje mokytojų ansamblis sudainavo Justino Marcinkevičiaus „Lopšinę gimtinei ir motinai“.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Paulionienė
ir 
tikybos mokytoja Asta Greičiūnienė