Mūsų mokyklos mokiniai išbando jėgas olimpiadose ir konkursuose

Kovo 6-16 dienomis Vilniaus mieste vyksta olimpiados ir konkursai. Kovo 6 d. baigėsi 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada, kurioje pagirtinai pasirodė 3 klasės mokinys Oskaras Ignas Kubilis. Berniuką paruošė pradinių klasių mokytoja Nijolė Raudonikienė.

Kovo 6-7 dienomis „Kalbų Kengūros 2012“ konkurso lietuvių kalbos programoje dalyvavo 18 pradinių klasių mokinių ir 10 mokinių iš 6-11 klasių. Užsienių kalbų programos darbus rašė 13 vyresniųjų klasių mokinių. Nors vaikai iš klasių išėjo patenkinti savo rezultatais, tačiau „Kalbų Kengūros 2012 m.“ tikslūs rezultatai bus žinomi vėliau.

Kovo 13 d. „Gamtos kengūra 2012” dalyvavo du antrokai, trys trečiokai ir keturi ketvirtokai.

Kovo 15 d. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2012“ dalyvavo 23 mokiniai.

Kovo 16 d. Vilniaus miesto 5-8 kl. matematikos olimpiados II etape uždavinius spręs 6 mokiniai. Sėkmės jiems!

Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė
ir matematikos mokytoja Halina Rinkevičienė