Paminėta sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Šią atminties dieną mums priminė mokykloje viešėjusi Rūta Puišytė, Vilniaus jidiš instituto direktoriaus pavaduotoja. Nors ji kalbėjo mokiniams apie dviejų skirtingų misijų panašumus: Jėzaus Kristaus ir Jano Karskio bei kreipė mokinių mintis į kiekvieno iš mūsų laukiančias gyvenimo misijas, daug išgirdome ir apie holokaustą. Remiantis Claude Lanzmanno filmu „Šoa“ Rūta mokinius supažindino su neeiline lenkų kilmės amerikiečio, diplomato ir profesoriaus Jano Karskio (1914-2000 m.) misija – „vieno žmogaus pastangomis sustabdyti holokaustą“.

Ruošdamasis iš Vokietijos okupuotos Lenkijos pasiekti Anglijos vyriausybę ir JAV prezidentą, 1942 m. persirengęs žydu Janas Karskis lankėsi Varšuvos gete. Apsivilkęs žmogiškumu Jėzus atėjo pas engiamuosius į žemę. Jano Karskio liudijimas apie mirtį getuose buvo atmestas ir jo misija žlugo: po karo gimtoji Lenkija neatgavo laisvės, o Lenkijos ir visos okupuotos Europos žydai buvo sunaikinti.

Būdamas žmogiškosios prigimties apribotas, Jėzus gyveno, atrodytų, ne visai sėkmingą gyvenimą šioje žemėje. Jis neprisilietė prie visų kenčiančiųjų, neatkūrė lauktojo Izraelio valstybingumo, pats buvo nuteistas mirties bausme ir nukryžiuotas.

Tačiau Jėzus yra prisikėlęs Dievo Sūnus. Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia teikia išgelbėjimą ir žada amžinybę žmonėms jau čia žemėje. Tai nesunaikinama viltis ir tiesa.

Tikybos mokytoja Asta Greičiūnienė

 Pirmoje nuotraukoje (http://lt.wikipedia.org) išlikęs Varšuvos geto sienos fragmentas.
Antroje (Rodo Freedmano) nuotraukoje buvusio žydų geto, dabartiniame Vilniaus Senamiestyje, kiemelis.