Privati Vilniaus krikščionių mokykla nuo lapkričio 3 d. startavo ,,Besimokančių mokyklų tinklų“ projekte. Projekto pagrindiniai tikslai yra sukurti sąlygas mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas, gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas. „Mūsų vaikai gyvens pasaulyje, kuris gerokai skirsis nuo šiandieninio. Tai įtikinama priežastis tobulinti bendruomenių švietimo ir mokymo metodus,” – tokiais Peter M. Senge žodžiais prasidėjo pirmasis seminaras, kuris vyko Vilniaus ,,Atgajos“ specialiojoje mokykloje. Šiame seminare taip pat dalyvavo ,,Saulės“ privačios mokyklos ir ,,Dobilėlio“ darželio bendruomenių nariai. Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos BMT komanda pasidalino savo įspūdžiais apie metus trūkusį dalyvavimą šiame projekte. Seminaro metu komandos mokėsi ,,5 kodėl?“ pratimo pagalba išgryninti problemą ir numatyti jos sprendimo žingsnius. O grįžę kiekvienas į savo ,,namus“ pasidalinome seminaro medžiaga su kolegomis ir kibome į rimtą darbą, pradėdami ieškoti aktualios problemos ir jos sprendimo būdų mūsų mokykloje.

[nggallery id=22]

„Mokymas kaip tik ir gražus tuo, kad tavo, kaip mokytojo, augimas neturi ribų lygiai taip, kaip neįmanoma iš anksto numatyti, kiek dar gali išmokti tavo mokiniai“. (Herbertas Kohlis)

Vyr. mokytoja Jurga Statulevičienė