Mokykla vėl žieduos…

Pasibeldė į langą
Rudenėlio daina.
Atkeliavo į klasę
Vėl rugsėjo pirma.

Šypsos saulė nuo ryto.
Kiek akelių šviesių!
Lapų šventei prikrito,
Ranką draugui tiesiu.

Rudenėlis svečiuojas,
Šypsenėlės veiduos.
Mokykla vėl atgijo,
Mokykla vėl žieduos. (Z.Sadauskaitė)

Šį rugsėjį kaip ir kasmet Vilniaus Krikščionių Mokykla naujus mokslo metus pradėjo švente. Joje dalyvavo ne tik mokiniai, tėveliai, mokytojai, bet net ir seneliai.

Šventę pradėjo mokyklos direktorius Valdas Statulevičius. Direktorius sveikino visus su naujų Mokslo metų pradžia, džiaugėsi susirinkusiųjų gausa ir rekordiniu mokinių skaičiumi naujajame mokyklos pastate. Šiemet mokykloje mokysis 105 mokiniai. Ragino didžiuotis, kad esame lietuviai ir pasiūlė netradiciškai pradėti šventę sugiedant Lietuvos Respublikos himną. Tikimės tai taps gražia tradicija mūsų mokykloje.

Susirinkusiuosius su Rugsėjo 1-ąja sveikino mokyklos steigėjas pastorius dr.Giedrius Saulytis. Jis perskaitė Jėzaus parabolę apie Dievo Karalystę kaip garstyčios grūdelį iš Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 31-32 eilučių. Šiuo palyginimu Jėzus savo mokiniams primena, jog tai, kas yra dieviška ir tikra gali atrodyti mažu ir nereikšmingu dalyku. Tačiau laikui bėgant išauga. Yra dalykų, kuriais žmonės žavėjosi, didžiavosi, bet laikui einant jie sugriuvo. Kaip to pavyzdį pastorius davė neseniai aplankytą Efezo miestą Turkijoje, kuris savo laiku buvo didžiausias Azijos miestas, o dabar sugriuvęs ir niekas jo net nebando atstatyti. Dr.Giedrius Saulytis pabrėžė, kad ne didume grožis, o dideli dalykai kartais tampa mažais ir praeina. Tačiau maži, bet tikri – išlieka ir išauga. Vilniaus Krikščionių mokykla labai maža, o gal net pati mažiausia vidurinė mokykla Vilniaus mieste. Tačiau pastorius tvirtai tiki, kad iš jos gali išaugti dideli dalykai, kaip iš mažo garstyčios grūdo išauga didelis medis. Dar buvo pasidžiaugta pirmąją vienuoliktokų klase šioje mokykloje. Ir pabrėžta, kad Šventasis Raštas yra mūsų mokyklos jėga bei vedlys mokymo ir ugdymo procese.

Po tokių padrąsinančių žodžių visi buvo pakviesti susijungti maldoje už ateinančius mokslo metus.

Šventinę programą savo dovana praturtino pradinių klasių mokiniai, sudeklamavę puokštę eilėraščių apie Rugsėjo 1-ąją.

Visi turėjome progą pasidžiaugti pirmokėliais, kuriuos į sceną atlydėjo vyriausieji mokyklos mokiniai vienuoliktokai. Pirmoji mokytoja Džiuljeta Stankevičienė pasitiko juos kviesdama kartu su ja drąsiai žengti į žinių pasaulį, linkėjo išminties ir kantrybės.

Kasmetinei šventės tradicijai liko ištikimi ir mokytojai, kurie paruošė mokytojos Giedrės Vėžytės spektaklį „Kai sunku…“ Šįkart savo spektakliuku mokytojai kvietė mokinius sunkumuose pasitikėti Kristumi ir pasikliauti Jo Kryžiumi. Po spektaklio mokytojų choras sudainavo kaip jie pasiilgę mokyklos.

Šventė baigėsi klasėse mokinių susitikimu su auklėtojais.
[nggallery id=15]

Te Dievo malonė ir išmintis lydės mus per visas ateinančias naujųjų mokslo metų dienas!

Tikybos mokytoja Asta Greičiūnienė