Seminarai mokytojams

Ne tik Vilniaus krikščionių mokyklos vaikai, bet ir mokytojai yra uoliai besimokantys mokiniai.

Velykinių mokinių atostogų metu mokytojai mokėsi taisyklingai kalbėti lietuviškai. Paskaitą apie didžiąsias lietuvių kalbos klaidas skaitė R. Adomaitytė. Jos nuomone, svarbu, kad mokiniai girdėtų taisyklingą lietuvių kalbą ne vien per lietuvių kalbos pamokas, bet ir iš kitų mokytojų – taip galėtų lengviau įsidėmėti taisyklingą gimtosios kalbos vartojimą. Nė vienas mūsų neturi pamiršti gimtosios kalbos galios, gebančios burti visus bendram tikslui, todėl privalu ją tausoti ir mokyti vaikus gerbti tai, kas yra unikalu ir sava.

K. Vrubliauskaitė pasidalino, kaip panaudojant žaidimo elementus galima burti grupę į vieningą komandą. Seminaro tikslas buvo supažindinti mokytojus su tam tikromis grupės „apšildymo“ darbui technikomis, kurios padeda grupės nariams pajusti save ir vienas kitą grupėje, pamatyti vienas kitą skirtinguose vaidmenyse. Šios technikos gali padėti komandai susiburti kryptingam tikslų siekimui, darbui su tam tikra problema.

J. Statulevičienė pristatė praktinį dviejų dalių seminarą ,,Problemos analizavimas ir sprendimų ieškojimas” (pagal BMT ,,Besimokančių Mokyklų Tinklų“ projekto  seminarų medžiagą). Šio seminaro tikslas padėti kiekvienam mokytojui surasti, išgryninti ugdymo procese pastebimas problemas. Tai skatina ieškoti tų problemų sprendimo būdų, padėsiančių gerinti mokymosi kokybę, planuoti pamokų turinį, tenkinti mokinių  ugdymosi poreikius.

Gera buvo matyti vieningą, siekiančią bendrų tikslų mokyklos mokytojų komandą, pasiruošusią eiti pirmyn, tobulėti ir savo patirtį perteikti mokiniams.